อย. แจง เอกสาร 3 ฉบับว่อน เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ

อย. แจงเอกสาร 3 ฉบับ

อย. แจงแล้ว เอกสาร 3 ฉบับ เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนวัคซีน ไม่ได้ออกโดย อย. เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เฟซบุ๊ก FDA Thai ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระบุว่า ตามที่มีเอกสารปรากฎเกี่ยวกับการดำเนินงานของ อย. เรื่องการขึ้นทะเบียนวัคซีนนั้น ขอชี้แจงว่า เอกสารทั้ง 3 ฉบับไม่ได้ออกโดย อย. จึงขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเอกสารดังกล่าว

สำหรับเอกสาร 3 ฉบับ ประกอบด้วย เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ผู้ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนราย บริษัท เค.พี.เอ็น เอ็นซีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด, ตอบกลับเอกสารประกอบการพิจารณาวัคซีน ซิโนฟาร์ม (Shinopharm) และ เรื่อง แจ้งการตรวจรับคำขอขึ้นทะเบียนตำหรับยาชีววัตถุ เป็นวัคซีนสำหรับมนุษย์ (ภาพด้านล่าง)

ทั้งนี้ เอกสาร 2 ฉบับปรากฎชื่อลงนาม คือ นายไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ส่วนอีกหนึ่งฉบับ คือ นายสุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา