ศูนย์บางซื่อ เปิดวอล์กอินฉีดเข็ม 3 เริ่ม 17 ก.พ. เช็กเงื่อนไข

ฉีดวัคซีน
FILE PHOTO : FACEBOOK CVC กลางบางซื่อ

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดวอล์กอินฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ผู้ที่ฉีดเข็ม 2 แล้วจากศูนย์ฉีด ทั่วประเทศ เริ่ม 17 ก.พ.65 เปิดเงื่อนไขสูตรไหนได้ฉีดบ้าง ต้องเว้นระยะห่างกี่วัน 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แจ้งว่า เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีการจัดสรรและกระจายวัคซีนไปทั่วประเทศ ได้ให้บริการวัคซีนในทุกเข็ม จนเพียงพอต่อความต้องการแล้ว ตลอดจนศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้ให้บริการแก่คนเดิมบางซื่อ หรือผู้ที่เคยรับบริการฉีดวัคซีน 2 เข็ม ที่ศูนย์บางซื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จึงจะเปิดบริการลงทะเบียน ณ จุดฉีด (walk in) เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง และเก็บตกสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) โดยจัดฉีดตามเงื่อนไขผู้ที่เคยฉีดวัคซีนตามสูตร ดังนี้

  • ผู้ที่ฉีดเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 30 วัน ด้วยวัคซีนซิโนแวคหรือซิโนฟาร์ม ในสูตร SS ได้แก่ ซิโนแวคหรือซิโนฟาร์ม + ซิโนแวคหรือซิโนฟาร์ม
  • ผู้ที่ฉีดเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน ด้วยวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ในสูตร AA ได้แก่ แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า และสูตร SA ได้แก่ ซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า
  • ผู้ที่ฉีดเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ ในสูตร SP ได้แก่ ซิโนแวคหรือซิโนฟาร์ม + ไฟเซอร์
  • ผู้ที่ฉีดเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ ในสูตร PP ได้แก่ ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์ และสูตร AP ได้แก่ แอสตร้าเซนเนก้า + ไฟเซอร์
  • ผู้ที่ฉีดเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 180 วัน ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ ในสูตร PP ได้แก่ ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์ และสูตร AP ได้แก่ แอสตร้าเซนเนก้า + ไฟเซอร์

ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขข้างต้น สามารถวอล์กอินเพื่อเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์หรือแอสตร้าเซนเนก้า ได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยเข้ารับบริการได้ที่ประตู 2 และ 3 รอคิวตามลำดับ ที่เก้าอี้สีแดง

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ในผู้ใหญ่ และเด็ก 5-11 ขวบที่จะรับไฟเซอร์ฝาส้ม ยังต้องลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือล่วงหน้าเหมือนเดิม มีคิวจองว่างทุกเครือข่าย ตลอดเดือน

ส่วนวัคซีนเข็มที่สามารถวอล์กอินได้ คือ เข็ม 1, 2 และ 3 ส่วนคนเดิมบางซื่อ ที่ตกหล่นยังไม่ได้มาฉีดเข็มที่ 3 สามารถเข้ารับบริการได้ตามวันที่สะดวก โดยแสดงนัดจาก แอป Vaccine บางซื่อ หรือ SMS เดิม ได้เลย

กลางบางซื่อ