สมุทรปราการ ลงทะเบียนโมเดอร์นา เข็ม 4 ใน 5 กลุ่มเป้าหมาย เริ่มวันนี้

โมเดอร์นา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดลงทะเบียนโมเดอร์นาเข็ม 4 ใน 5 กลุ่มเป้าหมาย เริ่ม 18 กุมภาพันธ์ 2565 เช็กรายละเอียด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ แจ้งว่าเปิดลงทะเบียนวัคซีนโมเดอร์น่า เข็ม 4 ผ่านระบบออนไลน์ www.spkmoderna.com โดยจัดสรรให้กลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มหลัก คือ

  1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
  2. บุคลากรด่านหน้าผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน
  3. ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าที่สัมผัสใกล้ชิดกับประชาชน
  4. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง
  5. ประชาชนทั่วไป* (เริ่มฉีดหลังจากกลุ่มเป้าหมายลำดับที่ 1-4 ได้รับวัคซีนครบแล้ว)

ประวัติการรับวัคซีน

  • ตามหลักเกณฑ์และคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข (ทั้งจากผู้ผลิตเดียวกัน/สูตรไขว้)

เริ่มนัดหมายฉีดตามลำดับคิว ปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียน ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 3 เดือน จากเข็ม 3