ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 3 “สถานเสาวภา” เริ่มวันนี้

โมเดอร์นา สภากาชาดไทย

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 3 เริ่ม 4 มี.ค.65 เช็กเงื่อนไขใครได้ฉีดบ้าง 

วันที่ 4 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มที่ 3 ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีการปรับเกณฑ์อายุสำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี มีอายุตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ตามเงื่อนไขการให้บริการวัคซีน ดังนี้

1. เคยได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

2. เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม / ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม ภายในเดือนมกราคม 2565

3. เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ ซิโนแวค / แอสตร้าเซนเนก้า ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

4. เคยได้รับวัคซีนโมเดอร์นา ครบ 2 เข็ม / ไฟเซอร์ ครบ 2 เข็ม ภายในเดือนสิงหาคม 2564

ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขข้างต้น สามารถลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน ทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/

ในส่วนวันนัดหมายการฉีกวัคซีน ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกวันที่ได้ ได้แก่ วันที่ 7, 8, 9, 10 และ 11 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าผู้ลงทะเบียนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิการให้บริการ

สำหรับสิ่งผู้ลงทะเบียนจะต้องทราบ มีดังนี้

  • เลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน
  • กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
  • กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามนัดจะถือว่าสละสิทธิ์
  • สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย