รพ.ธนบุรีเปิดจุดประสานทำ “วัคซีนพาสปอร์ต” รับกระแสคนเดินทางต่างประเทศ

รพ.ธนบุรี

รพ.ธนบุรีในเครือ THG ร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เปิดจุดประสานทำ “วัคซีนพาสปอร์ต” อำนวยความสะดวกชาวฝั่งธนและประชาชนทั่วไป สามารถลงทะเบียนและเข้ารับบริการผ่านช่องทางไลน์ หรือ Walk in ที่ รพ.ธนบุรี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จำกัดวันละ 50 คน

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า สปคม. ได้ร่วมกับโรงพยาบาลธนบุรี และเครือธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) เปิดจุดประสานงานจัดทำ “วัคซีนพาสปอร์ต” ช่วยเพิ่มการเข้าถึงของประชาชนได้ง่ายขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลธนบุรี มีความตั้งใจให้บริการ ทั้งจัดเตรียมบุคลากรประสานงานร่วมกับ สปคม. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตลอดจนการเปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ก็เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

นพ.ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี กล่าวว่า จุดประสานงานจัดทำวัคซีนพาสปอร์ตตั้งอยู่ ณ บริเวณศูนย์ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลธนบุรี ถนนอิสรภาพ โดยเปิดทำการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) จำกัดวันละ 50 เล่ม

ผู้สนใจสามารถเลือกลงทะเบียนและเข้ารับบริการ 2 ช่องทาง ได้แก่ 1.Walk in ณ จุดประสานงานด้วยตนเองพร้อมแนบเอกสารสำเนาหนังสือเดินทาง (อายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนขั้นต่ำ 2 เข็ม และชำระค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรอง 50 บาทต่อเล่มให้ สปคม. โดยทางโรงพยาบาลไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและสามารถติดต่อจุดประสานงานได้ตามวันเวลาทำการ

2.ลงทะเบียนและอัพโหลดเอกสารดังกล่าวผ่าน Line Official: @thonburihospital โดยระบบลงทะเบียนออนไลน์ทาง Line พร้อมเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 1645 กด 1 ต่อ 7775 หรือสอบถามทาง inbox line Line Official: @thonburihospital

โดยสามารถเลือกวิธีรับวัคซีนพาสปอร์ตได้ 2 วิธี คือ รับด้วยตนเองที่จุดประสานงานตามกำหนดนัดหมายได้ในสัปดาห์ถัดไป หรือแจ้งความประสงค์รับผ่าน EMS ซึ่งจะมีค่าบริการจัดส่ง 40 บาท/ชุด ทั้งนี้กรณีเป็นผู้ยื่นแทนขอสงวนสิทธิ์การยื่นเอกสาร 1 ท่านให้กับบุคคลอื่นได้ไม่เกิน 5 ราย

ทั้งนี้วัตถุประสงค์สำคัญในการเปิดจุดประสานงานจัดทำวัคซีนพาสปอร์ต โรงพยาบาลธนบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ประสงค์เดินทางต่างประเทศและเพิ่มพื้นที่บริการเขต กทม. จากที่ สปคม. เปิดอยู่ปัจจุบัน อาทิ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง บางเขน, สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี อาคารบางรัก ฯลฯ

ดังนั้นจุดประสานงานนี้จะช่วยให้ผู้ที่พักอาศัยย่านฝั่งธนและพื้นที่ใกล้เคียง มีความสะดวก ลดระยะเวลาเดินทาง ลดการสัมผัสใกล้ชิดผู้คน

นพ.ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันผู้คนเริ่มมีความต้องการเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ทั้งทำงานและท่องเที่ยว รวมถึงแนวโน้มของทัวร์ต่างประเทศก็พบว่าเริ่มมีการจองมากขึ้น โรงพยาบาลธนบุรี และเครือ THG จึงถือเป็นอีกภารกิจในการอำนวยความสะดวกและให้บริการนอกเหนือจากการรักษาพยาบาลที่ตั้งใจทำให้กับชาวฝั่งธนและประชาชนทั่วไป”

ด้าน นพ.วชิรบุณย์ ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี กล่าวว่า วัคซีนพาสปอร์ตเป็นหนังสือที่ออกโดย สปคม.กรมควบคุมโรค สามารถใช้ยื่นแสดงต่อประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบ INTERVAC เช่น กลุ่มประเทศอียู สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เป็นต้น

โดยผู้เดินทางควรตรวจสอบก่อนการเดินทาง และบางประเทศยังต้องมีผลตรวจ RT-PCR ติดตัวไปด้วย จึงควรวางแผนการติดต่อขอเอกสารดังกล่าวอย่างเหมาะสม สำหรับวัคซีนพาสปอร์ตไม่มีวันหมดอายุและเมื่อมีการรับวัคซีนเพิ่ม สามารถนำสมุดวัคซีนพาสปอร์ตมาขอลงบันทึกการรับวัคซีนเพิ่มได้

โดยปัจจุบันมี 23 ประเทศที่เปิดให้นักท่องเที่ยวไทยเดินทางเข้าได้โดยไม่ต้องกักตัว ซึ่งหลายแห่งยังคงต้องแสดงวัคซีนพาสปอร์ตและ/หรือต้องตรวจเพิ่มตามเงื่อนไขของแต่ละประเทศ ประกอบด้วย กลุ่มทวีปยุโรป 15 ประเทศ ได้แก่ บัลแกเรีย เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย เนเธอร์แลนด์ สเปน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร กลุ่มตะวันออกกลาง 5 ประเทศ คือ บาห์เรน อิสราเอล กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ กลุ่มทวีปอเมริกา 3 ประเทศ คือ แคนาดา สหรัฐอเมริกา และชิลี

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกฎเกณฑ์และเงื่อนไขแต่ละประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง