สธ. เผย 5 รพ. สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ติด 30 อันดับดีที่สุดในไทย

โรงพยาบาล หมอ

สธ. เผย “The World’s Best Hospitals 2022” จัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย ปี 2565 พบ 5 รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ติดท็อป 30 

วันที่ 13 มีนาคม 2565 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า นิตยสารข่าวรายสัปดาห์ของสหรัฐอเมริกา “Newsweek” ได้จัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2565 หรือ The World’s Best Hospitals 2022 ใน 27 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส อิตาลี เป็นต้น รวมถึงประเทศไทยด้วย

โดยพิจารณาคัดเลือกจากปัจจัยเปรียบเทียบ เช่น มาตรฐานการครองชีพ อายุขัย ขนาดประชากร จำนวนโรงพยาบาล และความพร้อมของข้อมูล การให้คะแนนในแต่ละโรงพยาบาลมาจาก 3 แหล่ง คือ การแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ เช่น แพทย์ ผู้จัดการโรงพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ กว่า 80,000 คนทั่วโลก

รวมถึงผลการสำรวจประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ป่วยในการเข้ารับการรักษา และตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการแพทย์ของโรงพยาบาล เช่น คุณภาพการดูแลรักษาเฉพาะทาง มาตรการด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยของผู้ป่วย และจำนวนผู้ป่วยต่อแพทย์และพยาบาล เป็นต้น โดยเทียบเคียงคะแนนระหว่างโรงพยาบาลในประเทศเดียวกันเท่านั้น และส่งไปยังเครือข่ายสื่อทางการแพทย์ระหว่างประเทศ และคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อร่วมตรวจสอบความถูกต้องในการจัดอันดับด้วย

สำหรับในประเทศไทย มีโรงพยาบาลที่ได้รับการจัดอันดับทั้งสิ้น 30 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลในภาคเอกชน และมีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขติดอันดับ 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี อันดับที่ 11 คะแนน 75.04% โรงพยาบาลขอนแก่น อันดับที่ 24 คะแนน 74.25% โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อันดับที่ 25 คะแนน 74.19% โรงพยาบาลสงขลา อันดับที่ 28 คะแนน 74.09% และโรงพยาบาลหาดใหญ่จ.สงขลา อันดับที่ 29 คะแนน 74.03%

“การประเมินและจัดให้อยู่ในอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยดังกล่าว เป็นตัวชี้วัดและสะท้อนว่า โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีศักยภาพในการให้บริการ ทั้งในสายตาของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และประชาชน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะยังเดินหน้าพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและคุณภาพต่อไป” นพ.เกียรติภูมิกล่าว