ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับมอบวัคซีนโมเดอร์นาอีก 3.7 แสนโดส

โมเดอร์นา
REUTERS/Mike Segar/File Photo

ซิลลิค ฟาร์มา ส่งมอบวัคซีนลอตแรกจากแหล่งผลิตในสหรัฐอเมริกา ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เร่งฉีดประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 30 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แซดพี เทอราพิวติกส์ (ZP Therapeutics) หน่วยธุรกิจภายใต้ ซิลลิค ฟาร์มา ได้ส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาจากแหล่งผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาให้แก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลอตแรกจำนวน 376,320 โดสในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

เภสัชกรหญิงสุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย กล่าวว่า การส่งมอบวัคซีนครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ หลังผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

พร้อมให้ข้อมูลอัพเดตผลวิจัยประสิทธิภาพวัคซีนโมเดอร์นาจากวารสาร New England Journal of Medicine ว่าผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 จากการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา และวัคซีนไฟเซอร์ ในประเทศกาตาร์ โดยทำการประเมินอุบัติการณ์ของการติดเชื้อโควิด-19 หลังจากการได้รับวัคซีนโมเดอร์นา และวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563-20 ตุลาคม 2564

Advertisment

จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์นา ครบ 2 เข็ม จำนวน 192,123 ราย มีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 878 ราย มีเพียง 3 รายที่มีอาการรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่ไม่พบรายที่รุนแรงขั้นวิกฤตหรือนำไปสู่การเสียชีวิต ส่วนในกลุ่มของผู้ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ ครบ 2 เข็ม จำนวน 192,123 ราย มีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 1,262 ราย มี 7 รายที่มีอาการรุนแรง และ 1 รายที่เสียชีวิต

โดยสรุปแล้ว วัคซีนโมเดอร์นา จะพบอุบัติการณ์การของการติดเชื้อภายหลังการได้รับวัคซีนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับวัคซีนไฟเซอร์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าที่แสดงถึงระดับภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกันในผู้ที่ได้รับวัคซีนทั้งสอง