อนุทิน หารือ WHO ขอสนับสนุนวัคซีนฝีดาษ

อนุทิน หารือ WHO

อนุทิน หารือ WHO ขอสนับสนุนวัคซีนฝีดาษ เตรียมพร้อมรับมือฝีดาษวานร หลังนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้น

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หารือ ผอ.ใหญ่องค์การอนามัยโลก ขอสนับสนุนวัคซีนฝีดาษคน รองรับกรณีมีการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานร เนื่องจากประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากขึ้น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า คณะกรรมการวิชาการภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีมติให้โรคฝีดาษวานรเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังแล้ว

ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีผู้ป่วยหรือผู้ป่วยต้องสงสัยเดินทางเข้ามา แต่เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางเข้าประเทศเพิ่มมากขึ้น จึงมีการเตรียมพร้อม เฝ้าระวังคัดกรองโรคในผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาด

โดยได้เข้าพบนายเท็ดรอสในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (WHA) สมัยที่ 75 ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ได้หารือเพื่อขอรับการสนับสนุนเรื่องวัคซีนฝีดาษคน (Smallpox) จากองค์การอนามัยโลก