รพ.พระรามเก้า เปิดศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง จับลูกค้าทุกวัย

รพ.พระราม 9

โรงพยาบาลพระรามเก้า จัดตั้ง “ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง” บริการให้คำปรึกษาครบวงจร มุ่งเจาะลูกค้าทุกกลุ่ม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 รศ.พญ.สิริอร วัชรานานันท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลพระรามเก้า เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้พฤติกรรมคนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น จึงมองเห็นโอกาส จัดตั้ง “ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง” เพื่อดูแลให้คำปรึกษาและให้บริการฉีดวัคซีนอย่างครอบคลุมครบวงจร

ศูนย์วัคซีนฯ จะเป็นศูนย์กลางในการกระจายภูมิคุ้มกันไปถึงคนทุกวัย ผ่านการทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการฉีดวัคซีนรายบุคคลตามอายุและปัจจัยเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็น โรคประจำตัว อาชีพ ลักษณะการใช้ชีวิต และให้คำปรึกษาสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ หรือผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามายังไทยโดยจะให้คำแนะนำในการป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง บริการตรวจสุขภาพ รวมถึงบริการฉีดวัคซีนและจ่ายยาป้องกัน ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และแพทย์เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้มารับบริการได้เข้าถึงได้

สำหรับศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง โรงพยาบาลพระรามเก้า มีบริการให้คำแนะนำเรื่องการเดินทางและการฉีดวัคซีนอย่างครบวงจร อาทิ การให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันการติดเชื้อโดยแพทย์เฉพาะทางและการฉีดวัคซีน สำหรับประชาชนทั่วไป, บริการให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันการติดเชื้อและวัคซีนที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ, บริการออกใบรับรองการฉีดวัคซีนตามวัตถุประสงค์สำหรับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ

รวมถึงบริการให้คำปรึกษาก่อนการเดินทางสำหรับนักเดินทางทุกกลุ่ม ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ทั้งการเดินทางระยะสั้นและระยะยาว คนทำงาน นักธุรกิจ อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือในค่ายผู้อพยพ/บริการให้คำแนะนำและยาป้องกันภาวะต่าง ๆ ได้แก่ มาลาเรีย / ภาวะแพ้ที่สูง (High Altitude Illness), บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษา และการรักษาที่เหมาะสมก่อนและหลังเดินทาง

รวมถึงวัคซีนที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันโรคและป้องกันโรคจากการเดินทาง ได้แก่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่, วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน, วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน, โปลิโอเข็มรวม และอีกหลาย ๆ โรคครอบคลุมตั้งแต่วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ


อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าในแต่ละปีจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้น หากไม่ได้มีการเตรียมตัวที่ดีพอ อาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้น นอกจากการวางแผนท่องเที่ยวแล้ว การเตรียมตัวด้านสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ