กรมการแพทย์ เผย 6 ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์

กัญชา
Photo : Pixabay

กรมการแพทย์ เผย 6 ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามไม่แนะนำให้ใช้สารสกัดกัญชา เป็นการรักษาเริ่มต้นในทุกกรณี

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 กรมการแพทย์ เผยประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ 6 ด้าน ประกอบด้วย

  1. ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด
  2. โรคลมชักที่รักษายากในเด็กและโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา
  3. ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
  4. ภาวะปวดประสาทส่วนกลาง
  5. ภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วยเอดส์ที่มีน้ำหนักตัวน้อย
  6. การเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง

ซึ่งสารสกัดกัญชา ได้ประโยชน์ในการรักษา ที่มีข้อมูลวิชาการสนับสนุนชัดเจน และไม่แนะนำให้ใช้สารสกัดกัญชา เป็นการรักษาเริ่มต้นในทุกกรณี

การนำสารสกัดกัญชามาใช้ในทางการแพทย์จำเป็นต้องคำนึงถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด

ที่มา : คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4