เมดพาร์ค ทุ่มงบฯ เปิดคลินิกโรคอุบัติใหม่ ทางเดินหายใจเฉียบพลัน

โรงพยาบาลเมดพาร์ค

รพ.เมดพาร์ค เปิดคลินิกโรคอุบัติใหม่และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันแบบวันสต็อปเซอร์วิส สร้างมาตรการเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 และผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ช่วยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อหวังสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้ารับบริการ

นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลเมดพาร์ค เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว ทำให้มีการเดินทางมากขึ้นทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ หรือจากนักท่องเที่ยวที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา (medical tourism)

โรงพยาบาลเมดพาร์คจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มระดับการคัดกรองให้ผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลสามารถเข้ามารับบริการได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ

และจากปณิธานของโรงพยาบาลเมดพาร์คที่มุ่งเน้นการรักษาโรคยากและซับซ้อน จึงต้องทำให้โรงพยาบาลปลอดภัยและสะอาดมากที่สุด เพื่อให้คนไข้ไม่ถูกรบกวนจากภาวะความเสี่ยงของการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นโรคโควิด-19 หรือโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ

โรงพยาบาลเมดพาร์ค

Advertisment

ที่ผ่านมาเมื่อเร็ว ๆ นี้โรงพยาบาลได้เปิดคลินิกโรคอุบัติใหม่และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน (EIDARIC) ขึ้นมา นอกจากเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังพบการแพร่ระบาดและกลายพันธุ์อยู่ในปัจจุบันแล้ว ยังเป็นการรองรับโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอีกด้วย

โดยเมดพาร์คมีระบบการจัดการแบบ dual system แยกผู้ป่วยที่มีอาการหรือมีความเสี่ยงสูงออกจากผู้ป่วยทั่วไป ให้เข้ารับการรักษาที่คลินิก EIDARIC ที่ตั้งอยู่ภายนอกอาคารโรงพยาบาล และยังเป็นห้องความดันลบ (negative pressure) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อและผู้เข้ารับบริการทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่าการมาโรงพยาบาลไม่ใช่เรื่องน่ากังวล และจะได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางด้วยความสบายใจ

ขณะที่ ผศ.นพ.มนต์เดช สุขปราณี แพทย์อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ศูนย์ควบคุมโรคโควิด-19 โรงพยาบาลเมดพาร์ค กล่าวเสริมว่า ตั้งแต่การระบาดใหญ่ทั่วโลกของโรคโควิด-19 เริ่มขึ้น โรงพยาบาลได้วางมาตรการเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 และผู้ป่วยโรคอื่น ๆ โดยเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและหลักฐานจากสถานการณ์จริง

เมดพาร์คจึงเป็นโรงพยาบาลหนึ่งที่วางมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่เข้มงวดมากที่สุด โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้อากาศภายในอาคารและบริเวณพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยในโรงพยาบาลสะอาดปลอดภัย

Advertisment

จากต้นปี 2565 ที่ผ่านมาสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังคงแพร่หลายอยู่ แม้จะลดความรุนแรงของโรคลง เสียชีวิตน้อยลง อันเนื่องมาจากการป้องกันตัวเองดีขึ้น หรือการรับวัคซีนป้องกันครอบคลุมกว้างขวางขึ้น แต่ก็ยังไม่หมดไปโดยสมบูรณ์ การเปิดประเทศ การลดมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้มีการเดินทางมากขึ้น รวมทั้งจากต่างประเทศมีการเข้ามาของผู้ป่วยและญาติจากต่างประเทศจำนวนมาก เมดพาร์คได้เล็งเห็นความสำคัญของการผ่อนคลายในระดับที่ยังมีมาตรการเพียงพอกับคนป่วยที่มารับบริการและบุคลากร เพื่อสร้างหลักประกันที่ดีที่สุดให้ประชาชน และเพื่อให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพมากที่สุด

สำหรับการให้บริการของศูนย์ดังกล่าว เริ่มจากกระบวนการคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้าอาคารโรงพยาบาล เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยเมื่อเข้ารับบริการ ผู้ป่วยทุกคนจะผ่านการคัดกรองทาง QR code เพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการและความเสี่ยงออกจากผู้ป่วยทั่วไป โดยผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสามารถเข้าพบแพทย์ที่คลินิก EIDARIC ที่ให้บริการแบบ one stop service ที่มีทั้งจุดลงทะเบียน จุดเก็บสารคัดหลั่ง และตรวจหาเชื้อโควิด-19 และเชื้อไข้หวัดใหญ่ ณ จุดดูแลผู้ป่วยด้วยวิธี PCR รวดเร็วรู้ผลภายใน 30 นาที และห้องนั่งรอผลตรวจในสภาพแวดล้อมความดันลบอันปลอดภัย (-9 Pa)

โดยผู้ป่วยโควิด-19 ที่ผลตรวจเป็นบวกจะได้รับการซักประวัติและตรวจร่างกายในห้องความดันลบ (-6 ถึง -9 Pa) โดยแพทย์ผู้ชำนาญการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ซึ่งอยู่ในอีกฝั่งหนึ่งของห้องที่มีความดันบวก และสามารถตรวจเอกซเรย์ทรวงอกผู้ป่วยได้หากจำเป็น การจ่ายยา ชำระเงิน และรับใบนัดแพทย์สามารถทำได้ครบจบในที่เดียวกัน

ส่วนผู้ป่วยที่ไม่พบเชื้อโควิด-19 เท่านั้นที่สามารถเข้ามารับการรักษาในอาคารหลักของโรงพยาบาลได้ตามปกติ ขณะที่ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจะถูกเคลื่อนย้ายเข้ามาในตัวอาคาร โดยอยู่ในแคปซูลความดันลบ มีระบบกรองอากาศ HEPA จัดทำขึ้นเป็นพิเศษทั้งแบบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือรถเข็นขนาดใหญ่ไปยังห้องความดันลบที่จัดเตรียมไว้ให้อย่างเหมาะสม

นอกจากคลินิก EIDARIC จะเป็นคลินิกความดันลบแล้ว ภายในคลินิกยังติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อความสะดวกสบายของผู้เข้าใช้บริการ อีกทั้งติดตั้งระบบกรองอากาศ (HEPA filter) ทำการกรองอากาศภายในคลินิกก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้ป่วยโรคยากและซับซ้อนชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถมาพบแพทย์ในโรงพยาบาลได้อย่างมั่นใจ