อภ.ยันกำลังหาโมลนูพิราเวียร์ไม่เกิน 1,000 บาท จากอินเดียและประเทศอื่น

โมลนูพิราเวียร์

องค์การเภสัช เผย ตั้งคณะทำงานพิจารณาการนำเข้ายาโมลนูพิราเวียร์ เพื่อคัดเลือกจัดหายาจากอินเดีย หรือประเทศอื่น โดยค่ายาต่อคอร์สการรักษาจะไม่เกิน 1,000 บาท

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เภสัชกรหญิงศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ขณะนี้ได้จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาการนำเข้ายา โมลนูพิราเวียร์ Molnupiravir 200 mg Capsules เพื่อนำข้อมูลเชิงคุณภาพมาใช้ในการคัดเลือกแหล่งที่มีคุณภาพจากประเทศอินเดีย หรือประเทศอื่น โดยค่ายาต่อคอร์สการรักษาไม่เกิน 1,000 บาท (40 เม็ด) ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น

นอกจากนี้ยังเดินหน้าจัดหาและจัดส่งยาต้านไวรัสทั้งฟาวิพิราเวียร์และโมลนูพิราเวียร์ให้หน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นส่งมอบโมนูลพิราเวียร์แล้ว 2 ล้านแคปซูล เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 และไม่เกินปลายเดือนกรกฎาคม 2565 จะส่งมอบอีก 3 ล้านแคปซูล พร้อมจัดหาเพิ่มเติมอีก 5 ล้านแคปซูล

ส่วนฟาวิพิราเวียร์ ตั้งแต่วันที่ 1-20 กรกฎาคม 2565 ส่งมอบแล้วประมาณ 10 ล้านเม็ด และทยอยส่งมอบอย่างต่อเนื่องทุกวัน พร้อมเร่งกำลังการผลิตขึ้น และจัดหาเพิ่มเพื่อสำรองไว้กรณีที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (PHEOC) แจ้งความต้องการเพิ่มเติม

รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมยืนยันว่า ติดตามและประเมินสถานการณ์ความต้องการใช้อย่างใกล้ชิด ตามความต้องการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) โดยองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ดำเนินการจัดส่ง กระจายให้กับหน่วยบริการแม่ข่ายในแต่ละพื้นที่ ทุกวันไม่มีวันหยุด