เอ็มจี ช่วยลูกค้า “น้ำท่วม” ให้ลดค่าอะไหล่ และค่าแรง 30%

เอ็มจี

ค่ายเอ็มจี ช่วยลูกค้า ที่ประปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศ ให้ส่วนลดค่าอะไหล่-ค่าแรง 30% ตรวจเช็กฟรี 46 รายการ วันนี้ ถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ปีหน้า

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 – นายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการช่วยบรรเทา และช่วยเหลือลุกค้า รถยนตืเอ้มจี ที่ประสบกับอุทกภัย น้ำท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ บริษัทได้ ร่วมมือจากผู้จำหน่ายทั่วประเทศจัดทำโปรแกรม “MG ใส่ใจ พร้อมดูแลลูกค้าผู้ประสบอุทกภัย” เพื่อเร่งช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

พงษ์ศักดิ์ เอ็มจีในการการตรวจเช็กสภาพรถฟรี 46 รายการ และมอบส่วนลดค่าอะไหล่ และค่าแรง 30% ให้กับลูกค้าที่ใช้รถยนต์ เอ็มจี ทุกรุ่น ที่ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 ถึง 28 ก.พ. 2566 เพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อนและซ่อมแซมรถยนต์ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติเร็วที่สุด ทั้งนี้ลูกค้าสามารถติดต่อนัดหมายจองคิวก่อนเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐาน 158 แห่ง ทั่วประเทศ

ด้วยสถานการณ์ช่วงฤดูฝนของประเทศไทยที่มีปริมาณฝนมากจนเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง แม้ว่าบางพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว แต่ยังคงต้องใช้เวลาในการเยียวยา และฟื้นฟูเพื่อให้กลับสู่สภาวะปกติ เอ็มจีและผู้จำหน่ายทั่วประเทศ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระ ผ่านผ่านโปรแกรม “MG ใส่ใจ พร้อมดูแลลูกค้าผู้ประสบอุทกภัย”