โตโยต้า รับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าเรียนวิทยาลัยยานยนต์ฯ จบแล้วมีงานทำ

โตโยต้าประกาศรับสมัครนักศึกษา เข้าเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า  หลักสูตรญี่ปุ่น เรียนต่อ 2 ปี ชูจุดเด่นจบแล้วมีงานทำแน่นอน

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2567 ภายใต้หลักสูตรอาชีวศึกษา ร่วมกับหลักสูตรการอบรมตามมาตรฐาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น โดยหลังจบการศึกษาได้รับโอกาสเป็นช่างเทคนิค ช่างซ่อมตัวถังและสี ผู้บริหารงานบริการ หรือพนักงานอะไหล่ในศูนย์บริการโตโยต้า

โตโยต้ารวมทั้งศึกษาต่อปริญญาตรีในโครงการความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมถึงโอกาสทำงานในบริษัทชั้นนำด้านยานยนต์อื่น ๆ หรือเข้าร่วมโครงการส่งนักศึกษาไปทำงานด้านเทคนิคยานยนต์ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อมีโอกาสเข้ารับคัดเลือกไปทำงานที่ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าในประเทศญี่ปุ่น

สำหรับหลักสุตรที่เปิดรับสมัคร มี 3 สาขา ได้แก่

1.เทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ

2.ธุรกิจการบริการยานยนต์

3.เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

โตโยต้าสำหรับผู้สมัครเรียน จะต้องจบการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.ทุกสาขา (หรือเทียบเท่า), ไม่จำกัดเพศ, สามารถอยู่หอพักประจำได้ โดยมีเงื่อนไขพิเศษ สำหรับนักศึกษาใหม่ได้รับ Samsung Galaxy S6 Life LTE หรือเทียบเท่า โดยชำระค่าธรรมเนียมภาคเรียนที่ 1 ครบ รับชุดเครื่องมือช่าง มูลค่า 6,100 บาท (จำนวนจำกัด) โดยยังมีทุนกู้ กยศ./ทุนผู้แทนจำหน่ายและสามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียมได้

สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.toyotacollege.ac.th หรือผู้ประสานงาน .ทวีศักดิ์ ประนอมมิตร (08-6323-7683) อ.วัชรีภรณ์ พงษ์ไชย (08-6323-7684)