โตโยต้า สั่งหยุดขาย VELOZ ชั่วคราว

โตโยต้า ประกาศระงับการจัดส่งและขายรถนต์ Veloz หลังพบความไม่เหมาะสมในการเตรียมการทดสอบ โดยชี้แจ้งหน่วยงานภาครัฐทันที เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและปรึกษาถึงการดำเนินการขั้นต่อไป

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ได้ ออกประกาศ ภายหลังจากที่ทางบริษัท ไดฮัทสุ มอเตอร์ จำกัด (ไดฮัทสุ) ได้ออกมาชี้แจงถึงความไม่เหมาะสมในการเตรียมการการทดสอบเมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบซึ่งมาจากบุคคลที่สาม และได้ดำเนินการทำการตรวจสอบปัญหาอย่างละเอียดถี่ถ้วน

เมื่อวานนี้ในประเทศญี่ปุ่น ทางไดฮัทสุได้รับผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการการตรวจสอบซึ่งมาจากบุคคลที่สาม และได้มีการรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมกับลำดับเวลาในการสอบสวนไปยัง กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และท่องเที่ยว และกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น หลังจากนั้นคณะกรรมการการตรวจสอบซึ่งมาจากบุคคลที่สาม ไดฮัทสุและโตโยต้า 

ผลการตรวจสอบครอบคลุมรถยนต์จำนวน 64 รุ่นที่ผลิต และพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน โดยรุ่นดังกล่าวรวมถึงรถยนต์แบรนด์ไดฮัทสุ และรุ่นที่ส่งให้กับรถยนต์แบรนด์โตโยต้า 

และเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม มีการประกาศจากทางบริษัทฯที่ประเทศญี่ปุ่นว่า ได้ทำการระงับการจัดส่งรถยนต์ที่อยู่ภายใต้กระบวนการพัฒนาของไดฮัทสุเป็นการชั่วคราว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบในรายละเอียดที่เกี่ยวกับความไม่เหมาะสมในการเตรียมการทดสอบเพื่อขอใบรับรอง และกำลังดำเนินการเข้าพบกับทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

เราจึงมีความจำเป็นต้องหยุดการส่งมอบรถยนต์รุ่น Veloz เพื่อรอการยืนยัน หรือการขยายผลการรับรอง

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่ง สำหรับความไม่สะดวก และความกังวลที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้า ผู้แทนจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ใช้รถยนต์รุ่นดังกล่าวอยู่ในปัจจุบัน ทางบริษัทขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการดำเนินการต่อไปในเรื่องนี้ ดังนี้

ผลการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับตลาดในประเทศไทย

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ได้รับแจ้งว่ามีการระบุข้อมูลที่ผิดพลาด 1 รายการซึ่งเป็นรถยนต์รุ่น Veloz ที่ปัจจุบันจำหน่ายในประเทศไทย โดยทางไดฮัทสุมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาตัวถังส่วนบน และรับรองของรถรุ่นนี้

ประเภทของความไม่เหมาะสมในการเตรียมการทดสอบ จำนวนกรณีที่ได้รับผลกระทบ รุ่น
การแก้ไขและปรับเปลี่ยนที่ไม่เหมาะสม 0
การระบุข้อมูลที่ผิดพลาด 1 Veloz (นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย)

ปัญหาที่เกิด ส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไปยังหน่วยงานที่ออกใบรับรอง โดยส่งข้อมูลสำหรับ “ไม่มีตัวปรับเบาะนั่งแนวตั้ง” เป็น “มีตัวปรับเบาะนั่งแนวตั้ง

TOYOTA VELOZการดำเนินการกับรถยนต์ที่ได้จำหน่ายแล้วในประเทศไทย

ทางบริษัทขอยืนยันว่า สำหรับลูกค้าที่ใช้รถทุกรุ่น และรวมถึง Veloz ทางลูกค้าไม่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการใด ๆ และยังสามารถใช้งานได้ โดยไม่มีข้อกังวล ด้วยเหตุผลของดังต่อไปนี้

1. ทางไดฮัทสุได้ทำการตรวจสอบทางเทคนิค และทดสอบซ้ำ เป็นการภายใน ด้วยการนำรถยนต์ที่ผลิตและจำหน่ายจริง มาตรวจสอบว่า ความไม่เหมาะสมในการเตรียมการทดสอบนั้น มีผลต่อสมรรถนะด้านความปลอดภัย หรือด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และผลการตรวจสอบสามารถยืนยันได้ว่ารถยนต์รุ่นดังกล่าวมีมาตรฐานตามที่กำหนด และไม่มีความจำเป็นที่จะต้องระงับการใช้งานรถยนต์รุ่นดังกล่าวแต่อย่างใด

2. ผลการตรวจสอบ และกระบวนการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการในครั้งนี้ ได้รับการยืนยันโดยหน่วยงานตรวจสอบการรับรอง TUV Rheinland Japan Ltd. (TUV) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกที่มีอำนาจการรับรองมาตรฐาน โดยได้รับการยืนยันว่า ไม่มีปัญหาใด ๆ กับรถยนต์รุ่นดังกล่าว

3. คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมาจากบุคคลที่สาม ไม่ได้ระบุถึงข้อกังวลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัย

การดำเนินการขั้นต่อไป

• ขณะนี้ทางบริษัทได้หยุดการจัดส่ง และขายรถยนต์รุ่น Veloz เป็นการชั่วคราว ซึ่งใบรับรองนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบโดยหน่วยงานอิสระภายนอกที่มีอำนาจรับรองมาตรฐานตรวจสอบ

• ทางบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ได้รายงานกรณีนี้ ให้ทางหน่วยงานภาครัฐทันที เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและปรึกษาถึงการดำเนินการขั้นต่อไป

• บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จะรีบดำเนินการจัดส่งและขาย Veloz โดยเร็วที่สุด หลังจากได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานอิสระภายนอกที่มีอำนาจรับรองมาตรฐานตรวจสอบ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องveloz

ทางบริษัทต้องขออภัยอย่างสูงต่อลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อความไม่สะดวกและข้อกังวลที่เกิดมาจากความไม่เหมาะสมในการเตรียมการทดสอบในครั้งนี้ 

นับจากนี้ บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และกอบกู้ความเชื่อมั่นจากลูกค้าของเรา ด้วยการเปลี่ยนแปลงการจัดการโครงสร้าง การปฎิบัติตามกฏระเบียบ และกระบวนการทั้งหมด