SUZUKI Cause We Care “ปันไออุ่น คลายความหนาว”

SUZUKI Cause We Care
ผู้เขียน : ออโต อัพเดต

เดินหน้าจัดกิจกรรมต่อเนื่องสำหรับค่ายรถยนต์ซูซูกิ มอเตอร์ ประเทศไทย นำทีมโดย วัลลภ ตรีฤกษ์งาม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิในจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท อริยกิจ จี.พี. จำกัด และบริษัท ซูซูกิ ออโต้ เชียงใหม่ จำกัด สนับสนุนผ้าห่มและเครื่องกันหนาวต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีอากาศหนาว

ภายใต้แนวคิด “SUZUKI Cause We Care” โดยใช้ชื่อโครงการว่า “ซูซูกิ ปันไออุ่น คลายความหนาว” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ ซูซูกิ ได้สนับสนุนผ้าห่มและเครื่องกันหนาวให้กับ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

โดยมี นายจักรพันธุ์ ทองอ่ำ นายอำเภอฮอด เป็นผู้แทนรับมอบผ้าห่มและเครื่องกันหนาวต่าง ๆ เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บนภูเขาสูง มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจ ให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าวไปได้ด้วยดี และผู้ประสบภัยทั่วไปในพื้นที่

SUZUKI Cause We Care

“ซูซูกิตระหนักเสมอว่า สังคมที่ดี คือ สังคมที่มีการช่วยเหลือแบ่งปัน บนเส้นทางชีวิตที่หลากหลายนั้นอาจจะมีความแตกต่างทางต้นทุนของชีวิต แต่เราสามารถสร้างรอยยิ้มและมอบน้ำใจให้แก่กัน เพื่อต่อความหวังและเติมกำลังใจให้กับทุกทางเดินของชีวิต พร้อมเริ่มก้าวใหม่ได้ในทุกวัน”

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย นอกเหนือจากการยึดมั่นในความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีและมีความคุ้มค่าในทุกด้านแล้ว สิ่งหนึ่งที่ซูซูกิให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ การส่งเสริมและช่วยเหลือสังคมและประชาชนในยามที่ได้รับความเดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งหวังที่จะเห็นสังคมไทยก้าวหน้าไปอย่างมีคุณภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน