หยุดเซอรวิสออดี้เกรย์มาร์เก็ต นำเข้าหลัง 1 ม.ค. สเป็กไม่รองรับใช้งานในไทย

อาวดี้ ประเทศไทย เข้มไม่รับเซอร์วิสรถเกรย์ นำเข้าหลัง 1 มกราคม 2561

นายวัลลภ เฉลิมวงศาเวช รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขาย กล่าวว่า อาวดี้ ประเทศไทย ประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการสำหรับรถยนต์ออดี้ที่ซื้อจากผู้นำเข้าอิสระทุกรุ่น โดยไม่รับเซอร์วิสรถออดี้ที่นำเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

เนื่องจากรถยนต์ที่นำเข้ามาจำหน่ายโดยผู้นำเข้าอิสระนั้นไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่เป็นภูมิประเทศร้อนชื้น และยังมีความแตกต่างในรายละเอียดของชนิดน้ำมันที่มีจำหน่ายในประเทศไม่เหมือนกับที่ขายในต่างประเทศ ทำให้อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของรถยนต์ได้

อย่างไรก็ดี สำหรับรถยนต์ออดี้ ที่นำเข้าโดยผู้จำหน่ายอิสระก่อนวันดังกล่าว ทางอาวดี้ ประเทศไทย ยังคงยินดีรับให้บริการโดยมีค่าลงทะเบียนแรกเข้าตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท ตามแต่ละรุ่นโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่าลงทะเบียน 20,000 บาท สำหรับรถรุ่น A1, A2, A3, A4, Q2, Q3 แต่ไม่นับรวมรุ่น S และ RSค่าลงทะเบียน 50,000 บาท สำหรับรุ่น A5, A6, A7, Q4, Q5, TT แต่ไม่นับรวมรุ่น S และ RSค่าลงทะเบียน 100,000 บาท สำหรับรุ่น Q7, A8, Q8, R8 และรุ่น S และ RS ทุกรุ่น

“รถยนต์ออดี้ที่นำเข้าโดยผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการรายเดิม สามารถนำเข้ามารับบริการโดยไม่มีค่าลงทะเบียนแต่อย่างใด หากลูกค้ามีข้อสงสัยติดต่อส่วนบริการหลังการขาย โชว์รูมถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โทร.0-2023-4888”