โตโยต้า ชวน นิสิต นักศึกษา ประกวดโครงงาน OPEN INNOVATION CONTEST ชิงรางวัล 2 ล้านบาท

นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมกับ ร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย จัดการประกวดโครงงาน OPEN INNOVATION CONTEST เพื่อร่วมพัฒนาสู่นวัตกรรมการเดินทาง ในอนาคต ภายใต้โครงการ “CU TOYOTA Ha:mo”  ด้วยการ เปิดเวทีทางนวัตกรรมแก่นิสิต นักศึกษา จึงจัดให้มีการประกวดโครงงานในชื่อ CU TOYOTA Ha:mo Open Innovation Contest “ เพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรมการเดินทางในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา ได้ประยุกต์ ใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอแนวคิดเข้าประกวดอย่างไม่มีข้อจำกัด ในการพัฒนา EV Car sharing ไปในมิติต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผ่านการพัฒนาด้านเทคโนโลยีควบคู่ ไปกับการพัฒนาด้านสังคม เพื่อรวบรวมแนวคิด คัดเลือกแนวทาง สู่การพัฒนาโครงการ CU Toyota Ha:mo ในด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต


สำหรับแนวคิดที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวม 2 ล้านบาท และพิจารณานำไปสู่การประยุกต์ใช้งานจริงต่อไปในอนาคต โดยโครงการจะให้การสนับสนุนงบประมาณอีก 6 ล้านบาท เพื่อพัฒนาสู่การใช้งานได้จริง โดยเปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน – 12 ตุลาคม 2561

“ผมขอขอบคุณ พลังแห่งความร่วมมือจากบริษัทผู้ให้การสนับสนุน ทั้ง 13 บริษัท ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันก่อให้เกิดการแข่งขันประกวดโครงงานในครั้งนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภายใต้โครงการนี้กับแนวคิด “เวทีเปิดทางนวัตกรรม” จะเป็นการต่อยอดแนวความคิดพื้นฐาน ไปสู่กระบวนการก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนำหลักคิดที่สำคัญ มาร่วมกันพัฒนาทางเลือกใหม่สำหรับการเดินทางในสังคมเมือง อันจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปอย่างยั่งยืน” นายนินนาท กล่าว

สำหรับหัวข้อในการแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อได้แก่
1. ระบบขับขี่อัตโนมัติ เพื่อการรีโลเคชั่นรถสำหรับ CU TOYOTA Ha:mo
2. การนำเทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชั่น เข้ามาปรับปรุงให้ผู้ใช้งานขับขี่ปลอดภัยและประหยัดมากขึ้น
3. การออกแบบระบบรีโลเคชั่นรถสำหรับ CU TOYOTA Ha:mo
4. การวิเคราะห์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายสำหรับธุรกิจทาง EV sharing
5. แผนการตลาดเพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกและการใช้งาน
โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาเข้าแข่งขันเป็นแบบประเภททีม มีจำนวนสมาชิกในทีมไม่น้อยกว่า 2 คน สูงสุดไม่เกิน 5 คน โดย 2 ใน 5 ของ ทีมต้องมีสมาชิกที่เป็นนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 2 คน และ เป็นสมาชิกของโครงการ CU TOYOTA Ha:mo ไม่น้อยกว่า 2 คนด้วย รายละเอียดคลิก www.cutoyotahamo.com

Previous article“สยามเวลเนส” ขยับรุก ตลาด ตปท.-รับบริหารสปาในโรงแรมหรู
Next article“เทนเซนต์” เตรียมให้ลงทะเบียนใช้ชื่อจริงใน “Honor of Kings” หลังแผนจำกัดเกมออนไลน์ของจีน