จ่อออกประกาศห้ามนำเข้า “มอเตอร์ไซค์-จักรยานไฟฟ้า” มือสอง

กรมการค้าต่างประเทศเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศห้ามนำเข้ารถมอเตอร์ไซค์มือสอง และรถจักรยานไฟฟ้าใช้แล้ว และรถจักรยานใช้แล้วที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มิ.ย. 2563

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ ยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. … เพื่อป้องกันปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และเพื่อให้การออกกฎหมายดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบ กรมฯ ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ (www.dft.go.th) ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2563

ทั้งนี้ กรมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 17 หน่วยงาน เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมการขนส่งทางบก กรมการอุตสาหกรรมทหาร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสถาบันยานยนต์ เป็นต้น

ประชุมหารือมีมติให้เห็นชอบให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว รถจักรยานไฟฟ้าใช้แล้ว และรถจักรยานใช้แล้วที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย แต่ไม่รวมถึงรถพ่วงข้างที่ไม่ได้ติดตั้งมาพร้อมกับตัวรถ เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้า และให้ปรับปรุงประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับเดิม เรื่อง การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 113) ซึ่งได้บังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2539 ใหม่

โดยขอบเขตการควบคุมสินค้า ได้แก่ รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว รถจักรยานไฟฟ้าใช้แล้ว และรถจักรยานใช้แล้วที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 87.11 และรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้วที่มีอายุเกิน 100 ปีขึ้นไป (รถโบราณ) ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 97.06

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และอำนวยความสะดวกประชาชน รถจักรยานยนต์ใช้แล้วดังต่อไปนี้ จะได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมของกระทรวงพาณิชย์ คือ

1. รถของหน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับเอกสิทธิ์

2. รถซึ่งได้รับบริจาคภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

3. รถนำเข้าหรือส่งออกชั่วคราว

4. รถที่เคยจดทะเบียนใช้งานในไทย แต่ไม่สามารถจดทะเบียนใช้งานในต่างประเทศได้

5. รถต้นแบบสำหรับการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ

6. รถเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์

7. รถที่เป็นยุทธภัณฑ์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ