นิสสัน โปรโมต “เอกรัฐ โบษกรนัฎ” นั่งแทน รองประธานฝ่ายขาย

รายงานจาก บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หลังจาก บริษัทได้ประกาศแต่งตั้ง นายเอกรัฐ โบษกรนัฎ ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานสายงานการขาย ประจำประเทศไทย โดยเอกรัฐจะรายงานตรงต่อนายราเมช นาราสิมัน ประธาน บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

มีผลตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา โดยนายเอกรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานด้านการขายรถยนต์ภายในประเทศ กิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงการดำเนินงานเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของนิสสันในประเทศไทย เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน และรับผิดชอบในการกำหนดแผนกลยุทธ์การขาย แนวทางการปฏิบัติการด้านการขาย  ปรแกรมส่งเสริมการขายสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก รถยนต์พลังงานไฟฟ้า รถยนต์ใช้แล้ว และงานบริหารการขายลูกค้ารายใหญ่

ก่อนหน้านี้นายเอกรัฐมีประสบการณ์ในส่วนงานการขายในอุตสาหกรรมยานยนต์กว่า 16 ปี และได้เข้าร่วมงานกับนิสสัน ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560