มหากาพย์ “นิสสัน” จัดแถวดีลเลอร์

โชว์รูม นิสสัน

ปลายปี 2559 นิสสันเริ่มประกาศยกเลิกการเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ของดีลเลอร์บางราย ให้เหตุผลว่าบริษัทแม่ต้องการจัดระเบียบเขตการขาย ลดจำนวนดีลเลอร์บางราย

โดยเกณฑ์การพิจารณาของนิสสันใช้การวัดหลายด้าน ทั้งดัชนีความพึงพอใจขณะซื้อ (SSI) และดัชนีความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อบริการหลังการขาย (CSI) รวมทั้งตัวเลขการขาย และประเทศไทยได้รับเกียรติทดลองประเทศแรกในเอเชีย

การจัดแถวดีลเลอร์ครั้งนี้ ทำให้ดีลเลอร์จำนวนหนึ่งไม่ได้รับการต่อสัญญา ทั้งที่มีบางรายผ่านเกณฑ์วัดค่ามาตรฐานก็ต้องปิดกิจการ พร้อมทั้งส่งหนังสือบอกเลิกสัญญา

กลุ่มดีลเลอร์ที่เดือดร้อน รวมตัวยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ว่าเข้าข่ายถูกบีบให้เลิกกิจการ ตาม พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าหรือไม่5 กุมภาพันธ์ 2563 กขค.มีคำสั่งให้นิสสันระงับการไม่ต่อสัญญาดีลเลอร์ทั้ง 7 ราย โดยพิจารณาว่า เข้าข่ายการปฏิบัติทางการค้าไม่เป็นธรรม

30 มีนาคม 2563 นิสสันส่งหนังสือถึงดีลเลอร์ 7 ราย ว่าจะต่อสัญญาไปอีก 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ดีลเลอร์ทั้ง 7 ราย ประกอบด้วย โคราช 4 แห่ง อุดรธานี หนองคาย สิงห์บุรี จังหวัดละ 1 แห่ง ตอบรับเป็นตัวแทนต่อ แม้ดีลเลอร์ทั้ง 7 จะได้ต่อสัญญา

แต่ขณะเดียวกัน นิสสันได้แต่งตั้งดีลเลอร์ใหม่เข้าไปทับซ้อนในพื้นที่ พร้อมยื่นฟ้องศาลปกครองกลาง เพราะไม่เห็นพ้องกับคำสั่ง กขค.

ล่าสุด 20 กรกฎาคม 2563 ศาลปกครองกลางมีคำสั่ง “ทุเลาการบังคับคดี” ของ กขค.จนกว่าศาลจะมีคำสั่งพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

นิสสันจึงแจ้งยกเลิกต่อสัญญากับดีลเลอร์ทั้ง 7 มีผล 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป พร้อมแจ้งให้ดีลเลอร์ปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ อาทิ ให้ตัวแทนจำหน่ายชำระเงินที่ค้างอยู่กับบริษัทโดยทันที, หยุดใช้เครื่องหมายทางการค้า “นิสสัน” หรือดำเนินการกิจกรรมใด ๆ ตามสัญญาจำหน่าย, ถอดป้าย วัสดุอื่น ๆ ที่มีเครื่องหมายนิสสัน หรือแสดงว่าเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นิสสัน ภายใน 30 วัน เลิกใช้คำว่า “นิสสัน” ในชื่อนิติบุคคลของผู้จำหน่าย และดำเนินการจดทะเบียนเลิกใช้ชื่อ “นิสสัน” กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, ปิดเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับนิสสันโดยเร็วที่สุด, หยุดประกอบธุรกิจนิสสันทั้งในส่วนการขายและบริการหลังการขาย หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยเจตนาหรือประการอื่น ๆ ที่จะทำให้บุคคลอื่นเชื่อว่าท่านยังคงเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์นิสสันทันที

พร้อมกันนี้ นิสสันยังให้ดีลเลอร์ทั้ง 7 ราย แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการหลังการขายให้แก่ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาตรายอื่นตามที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบ

นอกจากนี้ บริษัทนิสสันได้แจ้งขอความร่วมมือดีลเลอร์ในการเรียกเก็บคืนรถยนต์หรืออะไหล่นิสสันที่อยู่ในโชว์รูมรวมถึงมีสิทธิทำการหักกลบลบหนี้ของผู้จำหน่ายที่ค้างชำระอยู่กับบริษัท จากเงินที่บริษัทต้องชำระให้ดีลเลอร์ หรือบังคับชำระหนี้จากหนังสือค้ำประกันกับธนาคารให้ไว้แก่บริษัท


แต่มหากาพย์ระหว่างนิสสันกับดีลเลอร์ยังไม่จบ เนื่องจาก กขค.เตรียมจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน 30 วัน หรือภายในวันที่ 24 สิงหาคมนี้ ศึกระหว่างนิสสันกับดีลเลอร์จะออกหัวหรือก้อย ไม่อยากให้กะพริบตา

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ