“ส.ยานยนต์” ขานรับนโยบายตุ๊กตุ๊กอีวี

สถาบันยานยนต์ลั่นเดินหน้าให้บริการทดสอบ และพัฒนาตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามาตรฐาน EV เตรียมบุกตลาดโลก

รายงานข่าวจากสถาบันยานยนต์ หลังคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) นำร่างมาตรฐานรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (มอก.3264-2564) และร่างมาตรฐานด้านยานยนต์อัจฉริยะอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ไปประกาศใช้เป็นมาตรฐานแล้ว เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประเทศไทยมุ่งสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน (EV) ที่สำคัญของโลก

สถาบันยานยนต์ (สยย.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการของคณะผู้จัดทำร่างมาตรฐานรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าได้ใช้มาตรฐาน EU 168/2013 อ้างอิงในการจัดทำ

โดยมาตรฐานรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ากำหนดคุณสมบัติที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้ คือ ด้านลักษณะทั่วไป ต้องมีขนาดต้องมีความยาวxยาวxสูง ไม่เกิน 4,000×2,000×2,000 มิลลิเมตร และความสูงภายในไม่น้อยกว่า 1,200 มิลลิเมตร ซึ่งที่นั่งทุกที่นั่งต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย น้ำหนักมวลรถเปล่า ต้องไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม ส่วนมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีกำลังพิกัดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 4 กิโลวัตต์

ด้านความปลอดภัย สมดุลการเข้าโค้ง (J-turn) ต้องไม่ลื่นไถลออกนอกโค้ง เมื่อขับขี่เข้าโค้งที่รัศมีโค้ง 3 เมตร ด้วยความเร็วเข้าโค้งที่ (20+1) กิโลเมตร/ชั่วโมง, ระบบเบรก (brake performance) ต้องมีระยะเบรกไม่เกิน 20.09 เมตร และไม่พลิกคว่ำหรือลื่นไถลออกนอกช่องทางที่กำหนด เมื่อขับขี่ด้วยความเร็ว 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง ใช้แรงเบรกที่เท้าไม่เกิน 500 นิวตัน, การเบรกขณะจอดบนพื้นลาดเอียง (parking brake) ต้องหยุดนิ่งได้มากกว่า 60 วินาที โดยไม่ลื่นไถลลงบนพื้นลาดเอียงที่ 12% เมื่อใช้แรงดึงเบรกมือไม่เกิน 200 นิวตัน

ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) ต้องมีเกณฑ์การปล่อยสัญญาณรบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (radiated emission) และภูมิคุ้มกันต่อการรบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (immunity radiation fields) เป็นไปตามที่กำหนด


การป้องกันน้ำ ต้องมีค่าความต้านทานทางฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรงมากกว่า 100 โอห์ม/โวลต์ หรือมีค่าความต้านทานทางฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ระบบไฟฟ้ากระแสสลับหรือที่ใช้ระบบไฟฟ้าผสมระหว่างกระแสตรงและกระแสสลับมากกว่า 500 โอห์ม/โวลต์ เมื่อนำรถตุ๊กตุ๊กไปวิ่งฟรีอยู่กับที่ในน้ำที่ระดับความสูงของน้ำ 30 เซนติเมตร ด้วยความเร็ว (20+1) กิโลเมตร/ชั่วโมง

มาตรวัดความเร็ว ต้องอ่านค่าความเร็วได้มากกว่าค่าความเร็วจริง แต่ต้องไม่เกิน 10% ของค่าความเร็วจริง บวกกับ 4 กิโลเมตร/ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
ส่วนอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าต้องมีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเป็นไปตามที่ผู้ทำกำหนด ขณะที่เสถียรภาพการใช้งาน ต้องขับขี่ได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 30 นาที ที่ความเร็วมากกว่า 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง ต่อการประจุพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 1 ครั้ง, ความเร็วสูงสุด ต้องมีความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่าที่ผู้ทำกำหนด, ระยะทางขับขี่ ต้องขับขี่ได้ไม่น้อยกว่าระยะทางที่ผู้ทำกำหนดต่อการประจุพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 1 ครั้ง

โดยปัจจุบันสถาบันยานยนต์มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สนามและเครื่องมือทดสอบอย่างครบถ้วน พร้อมให้บริการทดสอบ และพัฒนาตามข้อกำหนดตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าตาม มอก.3264-2564 เพื่อส่งเสริมการผลิตรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าในประเทศให้มีคุณภาพสู่ตลาดโลกตามนโยบายของประเทศ และเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ