ประชาชาติธุรกิจ
คอลัมน์

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พักตร์พิไล นายกเมดิคอลสปาโลก หนุนไทยฮับแพทย์ทางเลือกขึ้นท็อปไฟฟ์

updated: 30 ก.ค. 2552 เวลา 15:16:44 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

สัมภาษณ์


ถิอเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เมื่อ "แพทย์หญิงพักตร์พิไล ทวีสิน" เจ้าของ เอส สปา ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกแพทย์ทั่วโลกให้ดำรงตำแหน่ง "นายกสมาคมแพทย์ทางเลือกโลก" หรือ President of World Medical Spa Association เป็นคนแรก หลังรวมตัวกันก่อตั้งสมาคมดังกล่าวขึ้นเมื่อมีนาคม 2552

"ประชาชาติธุรกิจ" มีโอกาสสัมภาษณ์แพทย์หญิงพักตร์พิไลถึง นโยบาย แผนงานพัฒนาเมดิคอลสปาไทยจากนี้จะเติบโตเป็น "ประเทศผู้นำของโลก"

ได้หรือไม่ อย่างไร

- ทุกวันนี้เมดิคอลสปาไทยอยู่ตรง ตำแหน่งใด

ขีดความสามารถแพทย์ทางเลือกแบบองค์รวม เครื่องมือ บริการ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลกแล้ว โดยมีดัชนีชี้วัดได้จากการเติบโตด้านจำนวนผู้ใช้และรายได้จากฐานตลาดกลุ่มนักเดินทางซึ่งมีเป้าหมายเลือกมาเพื่อรับบริการทางการแพทย์โดยตรง ผนวกกับการทำโปรแกรมผ่อนคลายระหว่างพักฟื้นรวมเข้าด้วยกัน ขณะเดียวกันก็ท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ ได้ จึงเรียก medical tourism ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายคนปกติและคนป่วยได้

ขณะนี้ศูนย์กลางของประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพ หรือ hub of health ไล่ตามกันมาติดๆ ได้แก่ ไทย อินเดีย สิงคโปร์ อเมริกาใต้ตะวันออกกลาง ในการประชุมของแพทย์ต่างประเทศ ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นมา ระบุเมืองไทยมีตลาดเมดิคอล สปานานาชาติเข้ามาใช้บริการต่อเนื่อง= ปีละมากกว่า 1 ล้านคน ต่างจากธุรกิจสปาลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเข้ามาพักผ่อน (leisure) แล้วทำโปรแกรมนวดผ่อนคลายพ่วงเข้าไปด้วย จึงตอบยากว่าปัจจุบัน

สปาไทยอยู่อันดับใด

- เมดิคอลสปาที่ทั่วโลกนิยมมาใช้บริการในไทยมีอะไรบ้าง

ตามลำดับความนิยมก็มีการผ่าตัดเสริมความงาม ผ่าตัดกระดูกและข้อ ผ่าตัดหัวใจ ผ่าตัดมะเร็ง และตรวจสุขภาพ ลูกค้าหลักจะเป็นชาวตะวันออกกลาง

โดยภาพรวมแม่เหล็กดึงดูดผู้ใช้บริการทั่วโลกเลือกมาทำเมดิคอลสปา เพราะในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปค่าใช้จ่ายแพงมาก บริษัทประกันจ่ายไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่วนเมืองไทยประกันจ่ายได้ทั้งหมดรวมถึงค่าเดินทาง

ตรงกับรายงานวิจัยจากวงการแพทย์ครั้งล่าสุดปี 2552 ยืนยันตรงกันว่า ไทยมีแพทย์ได้มาตรฐาน บริการรวดเร็ว ไม่ต้องเข้าคิวรอนานเหมือนในต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินและวันพักเพื่อทำเมดิคอลสปาในเมืองไทยเฉลี่ย 3 แสนบาท/คน พักขั้นต่ำ 2 สัปดาห์/คน สูงกว่าการเดินทางมาเที่ยวใช้เงินเฉลี่ย 24,000 บาท/คน พักแค่ 6 วัน/คน

- แบรนด์เมดิคอลสปาไทยในอนาคตจะเป็นแม่เหล็กที่ดีขนาดไหน

จุดแข็งของแบรนด์เมดิคอลสปาไทย คือมีความหลากหลาย จนกลายเป็นตัวเร่งให้นักลงทุนหันมาสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว unique medical spa ซึ่งเป็นมากกว่าสถานที่ให้บริการเพื่อผ่อนคลาย นอกเหนือจากการพักผ่อนแล้ว ผู้สูงวัยทั้งหลายยัง ต้องการรักษาบำบัดเชิงการแพทย์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายคนทั่วไปและคนป่วย

- ปีแรกจะขับเคลื่อนสมาคมเมดิคอลสปาโลกในทิศทางใด

สมาคมนี้เกิดขึ้นได้จากกลุ่มแพทย์ entire aging รวมตัวกันดูแลผู้ใช้บริการแพทย์องค์รวมทั้งทางกาย ใจ ผ่อนคลายความเครียด รวมกันเรียกกว่า holistic ดังนั้นเมดิคอลสปาจึงสามารถดูแลได้ครบทุกอย่างไปจนถึงวันตาย ตั้งแต่ป้องกัน รักษา ทรีตเมนต์ เพราะบทบาทของคลินิก โรงพยาบาล สปาทำไม่ได้ทั้งหมด บอร์ดสมาคมส่วนใหญ่เป็นแพทย์จากยุโรปมีเอเชียเห็นตรงกันที่จะขับเคลื่อนนโยบายโดยใช้สมาคมทำหน้าที่หลัก 2 ส่วน

ส่วนแรก เป็นศูนย์กลางสถาบันทางวิชาการด้านการดูแลสุขภาพ

กระจายความรู้ ความเข้าใจ อบรมและสร้างแพทย์ทางเลือก รณรงค์คนทั่วโลกหันมาสนใจใช้ธรรมชาติบำบัด ส่วนที่สองกำหนดมาตรฐานเมดิคอลสปา เพื่อวางรากฐานบริการอนาคตภายใต้กรอบเดียวกันทั่วโลก

ช่วงมกราคม 2553 ไทยจะเป็น เจ้าภาพจัดเวิรลด์คองเกรส กลุ่มแพทย์ entire aging ราว 1,000 คน และวางโปรแกรมอบรมสัมมนาแพทย์ทั่วโลกปีละ 5-6 ครั้ง ให้น้ำหนักกับเรื่องเซ็กชั่น เมดิคอลสปาและ holistic medicine

- ช่วงวิกฤตซ้ำซ้อนตลาดภาพรวมในไทยเป็นอย่างไรบ้าง

ตลาดเมดิคอลสปาจากต่างประเทศ เข้ามาใช้บริการลดลง 25-30% ส่งผลให้

สปาที่ตั้งอยู่เดี่ยวๆ หรือตามโรงแรม

รีสอร์ต ในจังหวัดท่องเที่ยวหลักของประเทศ รวมทั้งในกรุงเทพฯพากันลดราคา แต่สุดท้ายในช่วงครึ่งปีนี้หลายแห่งต้องทยอยปิดกิจการ พนักงานนวดหรือ เทอราปิสต์มาสมัครงานในสถานประกอบการที่ยังอยู่ได้จากการปรับกลยุทธ์ตั้งรับได้เร็วกว่า ส่วนเอส สปา ใช้วิธีปิดวันจันทร์ลดต้นทุนการทำงานลงตั้งแต่ต้นปี จากนั้นก็เร่งสร้างโปรดักต์เฉพาะวางตลาด จัดแพ็กเกจคืนกำไรผู้ใช้บริการ หันมาขยายฐานตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น

"พักตร์พิไล" แพทย์ทางเลือกไทยคนแรกที่ได้นั่งเก้าอี้นายกสมาคมเมดิคอลสปาโลกยืนยันจะทุ่มเทเพื่อให้คนทั่วโลกหันมาใช้ธรรมชาติบำบัดแบบองค์รวมให้ได้มากที่สุด ในขณะเดียวกันก็จะนำพาประเทศเข้าไปยืนอยู่ในเวทีโลกอย่างสง่างาม