ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เปิดชื่อเอกชนเสนอขายไฟเอสพีพี กฟผ.ซื้อ22โครงการล้วนขาใหญ่

updated: 07 ม.ค. 2554 เวลา 08:49:07 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

นายกวิน ทังสุพานิช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน (สกพ.) เปิดเผยว่า ผลการพิจารณาคำร้องและข้อเสนอการขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (เอสพีพี) ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration พ.ศ.2553 ภายใต้กรอบปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจำนวน 2,000 เมกะวัตต์ ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม 2553 ได้มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาข้อเสนอการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน 22 โครงการ ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย 1,980 เมกะวัตต์ ภายใต้กรอบปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจำนวน 2,000 เมกะวัตต์ ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เสนอ ได้แก่ บริษัท มาบยางพร คลีน เอนเนอจี จำกัด บริษัท เอสเอสยูที จำกัด (2 โครงการ) บริษัท ไทยเอ็นเนอจี เจ เนอเรเตอร์ จำกัด

 

 

บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (2 โครงการ) บริษัท ระยอง อิเล็กตริก เจเนอเรติ้ง จำกัด บริษัท บางกะดี คลีนเอนเนอจี จำกัด บริษัท กบินทร์ โคเจน จำกัด บริษัท พลังงาน พรหมบุรี จำกัด บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (2 โครงการ) บริษัท บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จำกัด บริษัท พานทอง คลีน เพาเวอร์ จำกัด บริษัท พานทอง คลีน เอเนอจี จำกัด บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด บริษัท พีพีพีทีที จำกัด บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เพาเวอร์ จำกัด บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด บริษัท อิเล็กตริก แอนด์ สตีม จำกัด บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป

 

นายวินิจ แตงน้อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า คาดว่าโครงการที่ได้รับคัดเลือกในรอบแรกจำนวน 2,000 เมกะวัตต์นี้ จะเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ตั้งแต่ปี 2558-2563 และหวังว่าโครงการที่บริษัทเสนอ กฟผ.อีก 3 โครงการจะได้รับการพิจารณาด้วย