ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

รง.ยาสูบชงทบทวนซื้อเครื่องจักร ต่างชาติเมินเข้าร่วมประกวดราคา

updated: 06 เม.ย 2554 เวลา 17:39:51 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

โรงงานยาสูบเตรียมเสนอบอร์ดทบทวน หลังต่างชาติเมินโครงการ จัดซื้อเครื่องจักรผลิตบุหรี่ มูลค่ากว่า 6,500 ล้านบาท ทั้ง ๆ ที่เปิดขายซองประกวดราคามากว่า 2 เดือน ระบุ ทั่วโลกมีบริษัทผลิตเครื่องจักรแค่ 3 รายนายอำนาจ เพิ่มชาติ รองผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ (รยส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ว่า หลังจากที่ รยส.ได้ เซ็นสัญญาซื้อที่ดิน จำนวน 500 ไร่ มูลค่าเกือบ 500 ล้านบาท จากสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนคร ศรีอยุธยา ไปแล้ว และต่อมา ได้เปิดคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างตัวโรงงาน ผลิตยาสูบแห่งใหม่ มูลค่า 4,600 ล้านบาท โดยมีบริษัท ช.การช่าง เป็นผู้ชนะการประมูล

และล่าสุดนี้ เมื่อวันที่ 31 ม.ค. ที่ผ่านมา รยส.ได้เปิดประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อและติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ 2 รายการ มูลค่าประมาณ 6,500 ล้านบาท ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดเข้ามาซื้อซองประกวดราคากับ รยส.

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทจำหน่ายเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ทั่วโลกมีแค่ 3 ราย คืออิตาลี เยอรมนี และจีน ในส่วนของบริษัทจีนนั้น จะเป็นการซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาผลิตเครื่องจักรขาย ซึ่งคุณภาพยังไม่ได้มาตรฐานสากล

"ตอนนี้ คงจะต้องรอดูอีกสักระยะ หนึ่งก่อน หากยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดสนใจ คงจะต้องทำเรื่องเสนอให้บอร์ดพิจารณาหาทางแก้ไข"

สำหรับคุณสมบัติของตัวเครื่องจักรที่ รยส.ต้องการนั้น สัญญาฉบับแรกมีอยู่ 10 รายการ มูลค่า 3,400 ล้านบาท ประกอบไปด้วย 1) เครื่องหั่นใบยา 2) เครื่องให้ความชื้นใบยา 3) เครื่องให้ความชื้นก้านใบยา 4) เครื่องตัดใบยา 5) เครื่องตัดก้านใบยา

6) เครื่องคั่วยาเส้น 7) เครื่องคั่วก้านใบยา 8) เครื่องฉีดน้ำปรุงใบยา 9) เครื่องฉีดน้ำหอมยาเส้น 10) เครื่องบีบก้านใบยา

สัญญาฉบับที่ 2 มีอยู่ 3 รายการ มูลค่า 3,182 ล้านบาท ประกอบไปด้วย 1) เครื่องมวนบุหรี่ที่สามารถผลิตบุหรี่ได้เครื่องละไม่ต่ำกว่า 10,000 มวนต่อนาที 2) เครื่องบรรจุซองบุหรี่ก้นกรองที่สามารถบรรจุซองได้เครื่องละไม่ต่ำกว่า 500 ซองต่อนาที

3) เครื่องผลิตกันกรองที่สามารถ ผลิตก้นกรองได้ไม่น้อยกว่า 500 เมตรต่อนาที

นายอำนาจกล่าวต่ออีกว่า สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่นี้จะมีวงเงินรวมประมาณ 16,200 ล้านบาท ทางโรงงานจะใช้งบลงทุน ของโรงงานยาสูบเอง ประมาณ 6,800 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 9,600 ล้านบาท คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ รยส.กันเงินกำไรบางส่วนที่จะต้องนำส่งรัฐบาลมาใช้ในการลงทุนเป็นระยะเวลา 3 ปี หลังจากที่โรงงานยาสูบแห่งใหม่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ทาง รยส.จะย้ายไปอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ และส่งคืนที่ดินโรงงานยาสูบเดิมที่คลองเตยให้กับกระทรวงการคลังก่อสร้างสวนเบญจกิติ เฟสที่ 2 ต่อไป