ประชาชาติธุรกิจ
หุ้น-การเงิน

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

กองทุนผสม I-Develop คัดหุ้น-ตราสารหนี้ชั้นนำทั่วโลก

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 20 พ.ค. 2554 เวลา 09:15:19 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

คอลัมน์ Look Around
ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ขยับพุ่งสูงขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงเงินในกระเป๋าที่น้อยลงซึ่งทำให้การเพิ่มรายได้ เพื่อมาทดแทนรายจ่ายที่สูงขึ้นต้องพึ่งพาการลงทุนที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ซึ่งหากใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะขยับไปในทางเสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง หรือเสี่ยงต่ำ ก็ยังมีการลงทุนแบบผสมความเสี่ยงทั้งสองทางมาเป็นตัวเลือก

โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี เสนอกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลอป มาร์เก็ต หรือ MFC International Develop Markets Fund (I-Develop) มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท เป็นการลงทุนทั้งตราสารทุน หน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ (ETF) และตราสารหนี้ ของประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลก

รูปแบบกองทุนจะเป็นกองทุนผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วน แต่จะมี การลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และเน้นการลงทุนในประเทศพัฒนาแล้ว ในตลาดหุ้นภูมิภาคต่าง ๆ 24 ประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เยอรมนี ฝรั่งเศส เป็นต้น

โดยจะมีการคัดเลือกหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์จากการกระจายน้ำหนักการลงทุนในแต่ละภูมิภาคของดัชนีมาตรฐาน

นอกจากนี้ มีการแบ่งเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและเงินฝากต่างประเทศ โดยมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ โดยขึ้นกับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

ทั้งนี้กองทุนเปิด I-Develop มีการบริหารกองทุนแบบ Active โดยเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและราคาน่าลงทุน ทำให้สามารถปรับพอร์ตการลงทุนตามสภาวการณ์ตลาดได้ทันท่วงที และยังสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตามสภาวะเศรษฐกิจทั้งตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ETF) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี

นักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุน I-Develop จะเปิดจองลงทุนระหว่าง วันที่ 12-25 พฤษภาคมนี้ สามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาท ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.เอ็มเอฟซี โทร.0-2649-2000 หรือที่ www.mfcfund.com