ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

จี้รัฐบาลกู้พืชเศรษฐกิจ 5 กลุ่ม เสนอทางออกเงิน"กู้-ชดเชย"

updated: 06 ม.ค. 2555 เวลา 15:09:32 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

นาย อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคม พืชสวนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปี 2555 ขอให้รัฐบาลเร่งทบทวนนโยบายให้ความช่วยเหลือการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มพืชสวนในเชิงเศรษฐกิจกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ครอบคลุมถึง 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม 1 ไม้ผล ซึ่งมีทั้งทุเรียน ส้มโอ มังคุด ลิ้นจี่ เงาะ พุทรา ลองกอง กระท้อน แก้วมังกร กล้วย กลุ่ม 2 ไม้ยืนต้นอุตสาหกรรม เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ชา กาแฟ โกโก้ มะพร้าว แมคคาเดเมีย กลุ่ม 3 ไม้ดอกไม้ประดับ มีทั้งกล้วยไม้ ชวนชม ลีลาวดี อะโกนีมา หน้าวัว ไม้ดอกอายุสั้นและไม้ประดับ อื่น ๆ กลุ่ม 4 ผัก ได้แก่ ผักกาด ผักบุ้ง คะน้า แตงกวา มะเขือ กะหล่ำปลี บรอกโคลี่ ฟักทอง ฟักเขียว และอื่น ๆ กลุ่ม 5 พืชสมุนไพร

เกษตรกรและผู้ปลูกพืชสวนทั้ง 5 กลุ่ม ต่างได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลไม่เกินไร่ละ 5,098 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับความเสียหายและการฟื้นฟูแล้ว ผู้ปลูกผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร ต้องใช้ระยะเวลานาน บางอย่าง เช่น ส้มโอเมืองนนท์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศต้องรอ 3-5 ปี สวนกล้วยไม้นครสวรรค์ พระนครศรี อยุธยา นครปฐม สมุทรสาคร เสียหายไปกว่า 6,000 ไร่ และการลงทุน ค่อนข้างสูง ผลตอบแทนที่ได้รับมีส่วนต่างกำไรน้อย

ข้อเสนอที่รัฐบาลควรปรับปรุง ใหม่ให้แก่พืชสวนทั้ง 5 กลุ่ม ควรจะได้ตามมาตรฐานเดียวกันกับการช่วยเหลือข้าว คือจะได้ชดเชยความเสียหาย 55% ของการลงทุน พร้อมจัดหาพันธุ์มาทดแทน แจกเมล็ดพันธุ์อย่างเป็นระบบ ได้รับการพักชำระหนี้ในช่วงเวลาเหมาะสม จัดหาวงเงินกู้ใหม่ปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำให้แก่เกษตรกรนำมาฟื้นฟูการ ปลูกพืชแทน และชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้เป็นลูกหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)


(ที่มา หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ)