ประชาชาติธุรกิจ
เด่นประชาชาติ

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ไม่อยากป่วยเป็น "พาร์กินสัน" กินอะไร กินอย่างไร

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 25 ม.ค. 2555 เวลา 12:09:05 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เดลิเมล์รายงานผลการศึกษาโรคพาร์กินสันและการรับประทานอาหารพบว่า อาหารในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนอุดมไปด้วยผัก ผลไม้ นั้นจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคพาร์กินสันได้เกือบครึ่ง

 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่เลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพจะช่วยลดความเสี่ยงจากการผิดปกติของสมองแบบถาวรได้ถึง 46 เปอร์เซ็นต์

 

ผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระบบประสาทของยุโรป โดยมีการแนะนำอาหารที่มีบทบาทสำคัญในการขัดขว้างการเกิดโรค ซึ่งส่งผลกับประชนชาวอังกฤษ 1.2 แสนคน

 

แม้ไม่เป็นที่ยืนยันแน่นอนว่าทำไมอาหารมีความสามารถป้องกันการเกิดโรคได้  การวิจัยชี้ให้เห็นว่าการเกิดโรคพาร์กินสันเนื่องมาจากเซลล์ในร่างกายถูกทำลายจากกระบวนการออกซิเดชัน อย่างหนักและนี้เป็นทางที่จะทำให้สารที่มีอันตรายเข้าสู่ร่างกาย โดยปกติอาหารที่มีคุณค่าต่ำจะโจมตีเซลล์ให้เสียไป ผัก ผลไม้ ปลา ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจึงช่วยยับยั้งขบวนการออกซิเดชัน

 

ในหนึ่งปีทั่วโลกจะมีผู้ป่วยใหม่ที่เป็นโรคพาร์กินสันเพิ่มประมาณ 10,000 ราย และผู้สูงอายุมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น  ยุค 60 ในทุกๆ 1,000 คน จะมีผู้ป่วย 5 ราย แต่จำนวนผู้ป่วยมีอัตราเพิ่มขึ้นเป็น 40 คน ของทุกๆ 1,000 คน ในยุค 80

 

เมื่อเซลล์ที่ควบคุมการเคลื่อนไหวตายจะทำให้เกิดอาการสั่น ทำให้กล้ามเนื้อออ่นล้าและเคลื่อนไหวได้ช้าลง ผู้คนจำนวนมากต้องประสบความทุกข์ยากในการเคลื่อไหว ไม่ว่าจะเดิน  พูด การกลืนหรือการเขียน

 

แม้จะมียาที่บรรเทาความรุนแรงของอาการสั่น ที่ชดเชยโดพามีนที่ขาด ซึ่งเป็นสารเคมีที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางของสัญญาณระหว่างส่วนของสมองที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและการประสานงาน

 

งานวิจัยล่าสุดของนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวได้ทำการประเมินนิสัยการรับประทานอาหารของผู้ป่วยที่เพิ่งเป็นโรคพากินสัน 249 คน  เปรียบเทียบกับอาสาสมัครที่สุขภาพดี 368 คน  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งรัประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ประกอบไปด้วยปลา ผลไม้ ผัก เห็ด ธัญพืช และสาหร่าย กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มอาหารตะวันตก ประกอบด้วยเนื้อแดง เนื้อ และอาหารที่มีไขมันสัตว์เป็นส่วนประกอบ และกลุ่มสุดท้ายเป็นอาหารที่ประกอบด้วยสองกลุ่มอย่างละครึ่ง

 

ผลปรากฎว่ากลุ่มที่บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ที่รับประทานปลาและอาหารจากพืชมากที่สุดเกือบครึ่งที่ลดโอกาสเป็นโรคพาร์กินสัน


ในขณะเดียวกัน กลุ่มอาหารที่เหลือทั้งสองไม่ส่งผลต่อการป้องกันใดๆ

 

จากรายงานการวิจัยพบว่า ผู้ที่รับประทานผัก ผลไม้ ปลา ในปริมาณบริโภคสูงเชื่อมโยงกับโอกาสที่ลดลงจากการป่วยเป็นโรคพากินสัน