ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งทหารกลางปี 127 ตำแหน่ง ไฟเขียวดัน "ตท.13" คุมอีสาน-เหนือ

updated: 28 มี.ค. 2555 เวลา 21:14:02 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 19.00 น. มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวนทั้งหมด 127  นาย ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2555  โดยน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ทั้งนี้มีรายชื่อสำคัญดังต่อไปนี้ พล.อ.ชูศักดิ์  สันติวรวุฒิ เป็นหัวหน้าฝ่ายเสธ.ประจำปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.กฤษพงศ์  แก้วจินดา เป็นผอ.สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.สุรศักดิ์  ศรีศักดิ์ เป็นเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พล.ท.สิรวุฒิ สุคันธนาค เป็นเจ้ากรมการสรรพกำลัง กระทรวงกลาโหม พ.อ.พฤษภะ สุวรรณทัต (ตท.19)  รองผอ.สำนักนโยบายยุทธศาสตร์  สำนักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหม น้องชาย พล.อ.พฤณฑ์  สุวรรณทัต หัวหน้าฝ่ายเสธ.ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม   เป็น ผอ.วิเทศสัมพันธ์สำนักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหม  

กองทัพบก  พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร   แม่ทัพภาคที่ 2 (ตท.12)   พล.ท.วรรณทิพย์ ว่องไว  แม่ทัพภาคที่ 3 (ตท.12)  พล.ท.ดนัย  มีชูเวท  ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ตท.12)  พล.ท.ชูเกียรติ  เธียรสุนทร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน(ตท.12)   และ พล.ท.นิพนธ์  ปานมงคล(ตท.11)  เจ้ากรมการทหารช่าง  (จก.กช.) ขึ้นมาเป็น พลเอกในตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  พล.ต.ปัฐมพงศ์   ประถมภัฎ รอง จก.กช. ขึ้นเป็น จก.กช.  พล.ต.วิชิต  ศรีประเสริฐ (ตท.13) รอง ผบ.นรด. ขึ้นเป็น ผบ.นรด.  พล.ต.พอพล  มณีรินทร์   รอง ผบ. รร.จปร.  ขึ้นเป็น ผบ.รร.จปร.

กองทัพภาคที่ 2  พล.ท.จีระศักดิ์  ชมประสพ (ตท.13) แม่ทัพน้อยที่ 2  เป็น แม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.วิบูลย์พงศ์ กลั่นเสนาะ  (ตท.11) รอง มทภ. 2  เป็นแม่ทัพน้อยที่ 2 พล.ต.สุรนาท  สุวรรณณาคร รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2พล.ต.สมศักดิ์ ทองพิลา เป็นผบ.มทบ.21 พล.ต.สิทธิ  จันทร์สมบูรณ์ เป็นผบ.มทบ.24 พ.อ.อาชาไนย  ศรีสุข เป็น ผบ.พล.ม.3

กองทัพภาคที่ 3 พล.ท.ชาญชัยณรงค์ ธนารุณ (ตท.13 )แม่ทัพน้อยที่ 3 ขึ้นเป็น แม่ทัพภาคที่ 3 พล.อ.สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์   (ตท.14)  รอง มทภ.3   ขึ้นเป็น  มทน. 3  พล.ต.ปราการ ชลยุทธ ผบ.พล.ม.1 เป็นรอง มทภ.3  พ.อ.นพวงศ์  สุรวิชัย เป็น ผบ.พล.ร.5 พล.ต.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล เป็นผบ.พล.ม.1

กองทัพอากาศ น.อ. สุรจิต  สุวรรณทัต  (ตท.15)  น้องชายคนโต พล.อ.อ.สุกำพล  สุวรรณทัต รมว.กลาโหม  ขยับจากตำแหน่ง รอง จก.กร.ทอ.  ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ. (อัตราพล.อ.ต.) ทั้งนี้ปรากฏว่า ไม่มีรายชื่อของ พล.ต.ปรีชา จันทร์โอชา รองแม่ทัพภาคที่ 3 ที่คาดว่าจะได้เป็นแม่ทัพภาคที่ 3 

 

 

คลิกดูรายชื่อฉบับเต็ม แต่งตั้ง "127 นายพล" 3 เหล่าทัพ