ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กลุ่มร.พ.กรุงเทพ ยึด"เชียงใหม่"ฮับ ปูฐานลงทุนเออีซี ผนึกจุดแข็งธุรกิจสุขภาพกับท่องเที่ยว

updated: 04 พ.ค. 2555 เวลา 13:24:30 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

"หมอเสริฐ" ประกาศใช้ "เชียงใหม่" เป็นฐานขยายเครือข่ายธุรกิจรุกเข้าอาเซียนตอนล่าง 5 ประเทศ "พม่า-ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม-ยูนนาน/จีน" ผนึกจุดแข็งธุรกิจสุขภาพกับท่องเที่ยวลุยบริการกว่า 250 ล้านคนหลังควบรวมโรงพยาบาล 4 กลุ่ม 28 แห่ง ดันยอดรายได้เพิ่ม 1.2 หมื่นล้านบาทนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่าหลังควบรวมธุรกิจโรงพยาบาล 4 กลุ่ม ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และโรงพยาบาลรอยัล ซึ่งมีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว ได้วางกลยุทธ์ใช้ศักยภาพของ 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจสุขภาพในกลุ่มโรงพยาบาลของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 28 แห่ง ผนวกกับธุรกิจท่องเที่ยวครบวงจรของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด ซึ่งมีทั้งสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โรงแรม ครัวการบิน และบริษัทจัดนำเที่ยว เชื่อมโยงความแข็งแกร่งเข้าด้วยกัน เพื่อขยายบริการให้สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายได้ทุกระดับพร้อมจะขึ้นเป็นผู้นำเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558

ขณะนี้เริ่มวางแผนขยายการลงทุนโรงพยาบาล โดยเลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ในที่ดินบริเวณวงแหวนรอบนอก อยู่ไม่ไกลย่านธุรกิจ ระหว่างนี้กำลังทยอยสร้างขนาด 200 เตียง พร้อมเปิดให้บริการได้ปี 2556 ตั้งเป้าหมายจะใช้เป็นฐานการขยายธุรกิจโรงพยาบาลเครือกรุงเทพเข้าไปยังอาเซียนตอนล่าง ตอนนี้พม่าน่าสนใจมากที่สุดด้วยจำนวนประชากรกว่า 70 ล้านคน ในจำนวนนี้ต่างต้องการใช้บริการด้านสุขภาพหลากหลายระดับ แนวโน้มน่าจะเติบโตดี

ส่วนกัมพูชา สปป.ลาวนั้นมีโรงพยาบาลกรุงเทพเปิดดำเนินการมาหลายปีแล้ว ยังเหลือมณฑลยูนนานกำลังมองลู่ทางเปิดโรงพยาบาลอยู่ด้วยเช่นกัน ควบคู่กับการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ผลิตยาส่งไปจำหน่ายในประเทศเหล่านี้ด้วย

ทั้งนี้ เครือกรุงเทพดุสิตเวชการมีกลุ่มบริษัทลงทุนและพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลและสุขภาพรวมอยู่ด้วยคือ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด เป็นศูนย์วิเคราะห์โลหิตที่ใหญ่และทันสมัยของไทยอยู่ระดับแถวหน้าของเอเชีย-แปซิฟิก บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด เป็นห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด ผู้ผลิตยา บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศทั่วไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

"สาเหตุที่สนใจปักหลักลงทุนต่างประเทศแถบอาเซียนตอนล่าง พม่า เวียดนาม สสป.ลาว กัมพูชา และจีนตอนใต้คือ ยูนนาน ก็เพราะเมื่อร่วมจำนวนประชากรเข้าด้วยกันแล้วมีจำนวนเกินกว่า 250 ล้านคน ประการสำคัญที่สุดคือเป็นกลุ่มประเทศที่มีวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ นับถือศาสนา และมีหลายอย่างคล้ายคลึงกับไทย จึงสะดวกและง่ายต่อการพัฒนาธุรกิจและให้บริการ

"เครือโรงพยาบาลกรุงเทพจะไม่เข้าไปลงทุนในอาเซียนตอนบน 5 ประเทศ มีสิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเอเชียตะวันออกไกลอย่างฮ่องกงกับจีน เพราะพื้นที่ดังกล่าวมีกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่สิงคโปร์คือ กลุ่มคอร์ติส

ตอนนี้เคลื่อนไหวเชิงรุก หรือฟิลิปปินส์ก็เป็นประเทศผู้ผลิตพยาบาลส่งออกไปทำงานต่างประเทศมากที่สุด ฮ่องกงก็มีกลุ่มพัฒนาโรงพยาบาลที่เข้มแข็งมาก"

นายแพทย์ปราเสริฐกล่าวว่า ปีนี้เร่งผลักดันองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเทศ ผลิตบุคลากรด้านการแพทย์ โดยตั้งเป้าอีก 10 ปีข้างหน้าจะผลิตได้ถึงปีละ 20,000 คน จากปัจจุบันมีเพียง 1,800 คน ส่วนเครือโรงพยาบาลกรุงเทพทุ่มทุนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สมัยใหม่เข้ามาติดตั้งตามโรงพยาบาลจนเกือบครบร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกแห่ง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการทางสุขภาพทั้งการป้องกันและรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ