ประชาชาติธุรกิจ
พร็อพเพอร์ตี้

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เปิดผังป้องกัน "น้ำท่วม" กรุงเทพฯ ขยาย 10 คลอง-ขุดอุโมงค์เพิ่ม 3 แห่ง

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 06 พ.ค. 2555 เวลา 13:35:28 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ในร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) กำลังจะประกาศบังคับใช้ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 นี้ นอกจากหน้าตาจะปรับเปลี่ยนสีผังการใช้ประโยชน์ที่ดินรวม 31 บริเวณแล้ว ยังเพิ่ม "ผังสาธารณูปโภค" บรรจุโครงการป้องกันน้ำท่วม กทม.เข้าไปด้วย หลังพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับบทเรียนน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2554 ที่ผ่านมา ผุดผังป้องกันน้ำท่วม

"เปรมศิริ เกษมสันต์" ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ในร่างผังเมืองรวมฉบับใหม่ได้เพิ่มผังสาธารณูปโภคเกี่ยวกับระบบป้องกันน้ำ ท่วมกรุงเทพฯเข้าไปด้วย เพื่อให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญ ซึ่งทางสำนักการระบายน้ำ กทม.จะต้องนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมอย่างยั่งยืนต่อไปโดยแยก เป็น 3 ประเภท คือ 1) โครงการคลองระบายน้ำ โดยเนื้องานจะประกอบด้วย 3 ส่วน คือปรับปรุงคลองเพื่อการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม จำนวน 73 โครงการ ได้แก่ คลองทวีวัฒนา คลองพระยาราชมนตรี คลองภาษีเจริญ คลองเปรมประชากร คลองลาดพร้าว คลองพระยาสุเรนทร์ คลองแสนแสบ คลองประเวศบุรีรมย์ เป็นต้น การขยายคลองเพื่อการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม และขุดคลองเพื่อการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม มีความกว้าง 20 เมตร จำนวน 10 โครงการ มีทั้งขยายและ

ใส่ท่อลอดที่มีลักษณะคล้ายอุโมงค์ระบายน้ำไว้ใต้คลอง เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกมากขึ้น

เชื่อม 10 คลองหลัก

จะ อยู่ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกจำนวน 8 โครงการ ได้แก่ เชื่อมคลองแปด-คลองลาดงูเห่า, คลองลำเจดีย์-คลองบึงเขมร, คลองลำไผ่-คลองบางขวด, คลองพระยาสุเรนทร์-คลองคู้บอน, คลองลำต้นกล้วย-คลองประเวศ, คลองบึกลำไผ่-คลองสาม, คลองต้นไทร-คลองบึงใหญ่ และคลองศาลาลอยล่าง-คลองปลัดเปรียง ส่วนพื้นที่ฝั่งตะวันตก มี 2 โครงการ ได้แก่ เชื่อมคลองทวีวัฒนา-คลองเลนเปนและคลองรางขี้เหล็ก-คลองระหาญ

"ทั้ง 10 โครงการ กรณีคลองที่มีการขยายเพิ่ม อาจจะต้องมีการเวนคืน ส่วนที่ใส่ท่อลอดใต้คลองอาจจะไม่ต้องเวนคืน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักการระบายน้ำว่าจะดำเนินการบริเวณไหน จุดไหนบ้าง สำนักผังเมืองเพียงแต่ใส่โครงการบรรจุไว้เท่านั้น"

เพิ่มอุโมงค์ยักษ์ 3 แห่ง

2) โครงการอุโมงค์เพื่อการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม มี 3 โครงการ ประกอบด้วย 3 อุโมงค์คือ อุโมงค์ระบายน้ำคลองบางเขน ระบายน้ำจากคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา อุโมงค์ระบายน้ำคลองบางซื่อ ระบายน้ำจากคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และอุโมงค์ระบายน้ำหนองบอน ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยทั้ง 3 อุโมงค์นี้อยู่ในแผนงานที่สำนักการระบายน้ำ กทม.จะดำเนินการอยู่แล้ว

เปิดขอบเขตพื้นที่บำบัดน้ำเสีย

และ 3) โครงการโรงบำบัดน้ำเสีย หรือโครงการโรงควบคุมคุณภาพน้ำ มีจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โรงบำบัดน้ำเสียมีนบุรี โรงบำบัดน้ำเสียธนบุรี โรงบำบัดน้ำเสียหนองบอน และโรงบำบัดน้ำเสียคลองเตย

ซึ่งในโปรเจ็กต์ สุดท้ายนี้ "ผอ.เปรมศิริ" บอกถึงที่มาที่ไปว่า สาเหตุที่ต้องใส่เรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อแสดงถึงขอบเขตการให้บริการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารบ้านเรือนว่าอยู่ใน บริเวณไหนบ้าง ขณะที่ปัจจุบันการพัฒนาในบางพื้นที่ของกรุงเทพฯก้าวหน้าไปแล้ว แต่น้ำประปายังเข้าไปไม่ถึงก็มี เพื่อเป็นการชี้แนะให้ผู้ประกอบการบ้านจัดสรรได้ดูว่า ควรจะพัฒนาบ้านจัดสรรในบริเวณไหนได้บ้าง

เห็นรายการโปรเจ็กต์แบบนี้ แล้ว หากมีการนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง เชื่อว่าระบบป้องกันน้ำท่วม และการพัฒนา กทม.ในอนาคตน่าจะสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น