ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

บรรยากาศการวางพานพุ่มและพานดอกไม้สดใน"วันปรีดี"

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 11 พ.ค. 2555 เวลา 12:00:13 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 บรรยากาศการวางพานพุ่มและพานดอกไม้สดสักการะอนุสาวรีย์ศาสตร์จารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในวันปรีดี ประจำปี 2555 ณ บริเวณ ลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีสมาชิกในครอบครัวพนมยงค์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงองค์กรทางการเมืองและหน่วยงานราชการร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก