ประชาชาติธุรกิจ
เด่นประชาชาติ

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เข้าสู่ปีที่ 36 นสพ.ประชาชาติธุรกิจ จัดทัพเต็มกำลัง สู่ทศวรรษที่ 4

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 28 พ.ค. 2555 เวลา 14:42:53 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ หรือพระนามเดิม หม่อมเจ้าวรรณ ไวทยากร วรวรรณ ผู้ก่อตั้ง หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจรายวัน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจหลักประชาธิปไตยช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จากนั้นทรงเซ็นยกหัวหนังสือพิมพ์ "ประชาชาติ" ให้กับ นายขรรค์ชัย บุนปาน

ประชาชาติธุรกิจจึงได้อุบัติขึ้นในวงการหนังสือพิมพ์ในปี 2519 อันเป็นห้วงเวลาแห่งความสับสนและวุ่นวายทางการเมือง 14 ตุลาคม 2516 จนถึง 6 ตุลาคม 2519 นับแต่ 6 ตุลาคม 2519 หนังสือพิมพ์รวมประชาชาติ โดยความตั้งใจของ ขรรค์ชัย บุนปาน, สุจิตต์ วงษ์เทศ และ พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร พร้อมสหาย ซึ่งขณะนั้นเพิ่งมีอายุย่าง 3 ขวบ ถูกคณะการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินในยุคเผด็จการทหารมีคำสั่งปิดด้วยเหตุผลทางการเมือง พร้อมกับหนังสือพิมพ์รายวันฉบับอื่นอีก 12 ฉบับ

ทว่าความตั้งใจในการประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ของคนกลุ่มหนึ่งยังคงมีต่อไป วันที่ 29 มกราคม 2520 จึงได้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจธุรกิจรายสัปดาห์ฉบับแรกด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 5 หมื่นบาท โดยใช้ชื่อหัวหนังสือว่า "เข็มทิศธุรกิจ" 7 เดือนหลังจากตีพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์ เข็มทิศธุรกิจได้กลายเป็นต้นแบบของหนังสือพิมพ์ธุรกิจ เศรษฐกิจ นำเสนอข่าวธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเสนอความเคลื่อนไหวการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยออกวางแผงอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ฉบับกรอบต้นและปลายสัปดาห์

ด้วยจำนวนพิมพ์ที่เพิ่มขึ้นอีกหลายสิบเท่าตัว จาก 2 พันฉบับในการวางแผง 1 ปีเต็ม ภายใต้ใบอนุญาตของเข็มทิศธุรกิจ เจ้าของหัวหนังสือจึงขอใบอนุญาตคืน นำชื่อหนังสือไปดำเนินกิจการเอง ช่วงเวลาเดียวกันใบอนุญาตของหนังสือพิมพ์รวมประชาชาติก็ขอกลับคืนมาได้จากรัฐบาล พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ทำให้เข็มทิศธุรกิจเปลี่ยนหัวหนังสือพิมพ์อีกครั้งเป็น "รวมประชาชาติธุรกิจ" หนังสือพิมพ์เชิงธุรกิจไม่มีคู่แข่งมากนัก ส่งผลให้นักข่าวเจาะข่าวในเชิงลึกจากแหล่งข่าวได้ไม่ยาก ในการรายงานข่าวที่ชัดเจน ถูกต้อง และแม่นยำในวิชาชีพสื่อมวลชนของหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจมากว่า 35 ปี

ด้วยก้าวย่างที่มั่นคงของคนทำงานและผู้บริหาร ทำให้ประชาชาติฯฝ่าวิกฤตการณ์ต่าง ๆ มาได้ ตามที่ ขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวไว้ในโอกาสที่ประชาชาติฯก้าวสู่ปีที่ 35 ว่า ประชาชาติเกิดจากความผันแปรทางการเมือง ถึงมองในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกิจที่จะอิงการเมือง

ขณะเดียวกันก็หนีไม่ออก เพราะมันสัมพันธ์กันหมด แต่เราก็ชูทางเศรษฐศาสตร์นำหน้า วิจารณ์การเมืองและสังคม

"ทันทีที่ประชาชาติฯออกมาใหม่สมัยนั้น ราคาแพงเลย คือ 5 บาท คนก็คิดว่าอยู่ยาก แต่เราก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า 35 ปีที่ผ่านมาประชาชาติธุรกิจอยู่ได้ ผู้อ่านให้ความเชื่อถือ ผู้ทำงานทั้งหมด ทุกคนทุกยุคทุกสมัยได้มีความซื่อตรงต่อวิชาชีพ คนอ่านเกิดความเชื่อถืออย่างสูง จนกระทั่งถึงทุกวันนี้"

ขรรค์ชัยหวังว่าจะดำรงสิ่งที่เป็นประชาชาติฯให้คงอยู่ต่อไป เพื่อทำหน้าที่ประคับประคองเดินไปกับสังคม หรือชี้นำสังคมในทางที่ดีและทางที่เป็นบวกแก่คนส่วนใหญ่ และถ้ามีจังหวะหรือโอกาสที่ดีก็จะมีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงไปหาความเหมาะสมที่ดียิ่งขึ้น เช่นเดียวกับการปรับเพิ่มเรื่องออนไลน์ขึ้นมาที่มีรากฐานมาจากประชาชาติธุรกิจเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย และดำรงอยู่ซึ่งแก่นสัจธรรมของความเป็นวิชาชีพให้ดำรงอย่างหนักแน่นและมั่นคง คือการดำรงอยู่เพื่อคนส่วนใหญ่ อยู่อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง สังคม และครอบครัว

ที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ข่าวสารจนก่อให้เกิดภาพธุรกิจที่เด่นชัดในแต่ละด้าน ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจในยุคนั้นต้องการจะนำเสนอตัวเองผ่านสื่อเพื่อโปรโมตธุรกิจของตัวเอง และเป็นหนังสือทางเลือกใหม่สำหรับพ่อค้า นักธุรกิจ ผู้ประกอบการที่อ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่ออกบอกว่า ประชาชาติธุรกิจเป็นอีกช่องทางหนึ่งของพวกเขาที่ขาดไม่ได้

จากการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจธุรกิจและการเสนอตัวเป็นช่องทางสำหรับผู้ประกอบการประชาชาติฯได้มีโอกาสเผยแพร่กิจกรรมและความเป็นไปของแต่ละกลุ่มสาขาธุรกิจกระทั่งเริ่มมีฐานรากหยั่งลงไปในเชิงลึกในภาคธุรกิจของประเทศ

ฐากูรบุนปาน ผู้จัดการทั่วไป บมจ. มติชน อดีตผู้สื่อข่าวโต๊ะต่างประเทศและรับผิดชอบข่าวการเงินของหนังสือพิมพ์ประชาชาติฯ รุ่นที่ 2 ฉายภาพกองบรรณาธิการในยุคนั้นว่า สมัยก่อนมีคนนั่งทำงานอยู่ไม่กี่คน ช่วยกันเขียนหนังสือออกมาได้ 32 หน้า เป็นเวลากว่าครึ่งปี จึงมีพี่ ๆ น้อง ๆ เข้ามาสมทบ

ฐากูรในฐานะเคยมีส่วนร่วมในการเติบโตของหนังสือพิมพ์ธุรกิจรู้สึกดีใจในความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จของประชาชาติฯจนหนังสือพิมพ์ได้รับความเชื่อถือจากคนอ่านเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งความสำเร็จนี้ไม่ได้วัดกันที่ผลกำไร แต่วัดกันที่วิวัฒนาการและคุณภาพของหนังสือพิมพ์ที่ดำเนินมากว่า 35 ปี

อันเป็นผลพวงมาจากความกระตือรือร้น เอาจริงเอาจังของคนทำงานมาถึงยุคปัจจุบัน ภายใต้การบริหารของ สกุณา ประยูรศุข บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา พัฒนพันธุ์ วงษ์พันธ์ บรรณาธิการบริหาร พิเชษฐ์ ณ นคร บรรณาธิการข่าว

3 ผู้บริหารที่จะกุมบังเหียนนำประชาชาติธุรกิจก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 อย่างมีคุณภาพ ในการทำหน้าที่ตรวจสอบเฝ้าระวังภัยทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง คอยเคาะระฆังเตือนทุกคนล่วงหน้าในทุกกรณี

ช่วยประคับประคองสังคมเดินหน้าต่อไป และร่วมเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการขับเคลื่อนเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต