ประชาชาติธุรกิจ
เด่นประชาชาติ

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เกาหลีวางโมเดลโรงเรียนต้นแบบ มุ่งสร้างการศึกษาแห่งอนาคต

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 08 มิ.ย. 2555 เวลา 15:58:41 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

สาธารณรัฐเกาหลีได้ชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่เข้มแข็ง นอกจากความได้เปรียบทางเทคโนโลยีแล้ว คงเป็นด้านนโยบายที่มองไกล และดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยหนึ่งในเป้าหมายที่วางไว้คือ "Future Education : Smart Class"

เป้าหมายดังกล่าวถูกผลักดันผ่านสำนักงานบริการข้อมูลเพื่อการศึกษาและวิจัย หรือ KERIS (Korea Education and Research Information Service) องค์กรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี "Jeannie Myung-Sook Pang" Director Global Cooperation & Policy Research Center บอกว่า เกาหลีได้ตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี 2015 โรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่มีอยู่ทั้งหมดกว่า 1 หมื่นแห่งต้องปรับการเรียนการสอนมาใช้หนังสือเรียนดิจิทัลควบคู่ไปกับหนังสือเรียนตามปกติ นอกจากนี้ยังมีการวางโมเดล Smart Class และลักษณะของโรงเรียนที่รัฐอยากให้เป็น

เริ่มด้วย U-Smart School จะมีการตอบโต้ระหว่างครูกับนักเรียนมากขึ้น โดยจะมีสมาร์ทบอร์ดเป็นอุปกรณ์สนับสนุนในการทำกิจกรรมกลุ่ม แบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน ทำให้นักเรียนทุกคนเห็นข้อมูลอย่างทั่วถึง และกระตุ้นความสนใจได้อย่างมาก


สองคือ Fun School ส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมผ่อนคลายหลังเลิกเรียนประมาณ 10 นาทีเป็นอย่างน้อย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกม เล่นกีฬา เป็นต้น ถัดมาคือ Safe School จะติดตั้งกล้องวิดีโอตามจุดต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเช็กได้ว่าโรงเรียนเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นบ้าง

"เราจะให้เด็กทุกคนเช็กชื่อเข้าเรียนผ่านสมาร์ทการ์ด โรงเรียนจะส่งข้อมูลการมาเรียนไปยังผู้ปกครอง ทำให้พวกเขาทราบว่าลูกของตนมาโรงเรียนหรือไม่ นอกจากนี้ การเรียนการสอนในห้องเรียนจะถูกบันทึกไว้ ผู้ปกครองสามารถดูแบบออนไลน์ได้เลย เรียกได้ว่าทำให้การสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนเป็นไปอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ทั้งนักเรียนยังสามารถเรียนได้จากทางบ้านผ่าน Cyber Home Learning System ในกรณีที่ไม่สามารถมาโรงเรียนได้"

นอกจากนี้ ยังต้องเป็น Connected School เชื่อมโยงการเรียนรู้กับภายนอกผ่านระบบ Clound Computing

สุดท้ายคือ Eco-Friendly School หรือการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเห็นว่าการเรียนบางวิชาจะต้องใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติ อย่างวิชาวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้สัตว์อย่าง "กบ" ทดลองวิทยาศาสตร์ และหากคิดปริมาณ "กบ" ทั้งหมดที่ทุกโรงเรียนต้องใช้ในแต่ละปีถือว่าเยอะ ถือว่าเป็นการทำลายทรัพยากรอย่างมาก ดังนั้น จึงปรับให้เกิดการเรียนรู้ผ่าน Cyber Science 3D

ทั้งหมดเป็นลักษณะของโรงเรียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในทุกโรงเรียนของสาธารณรัฐเกาหลี ที่ขณะนี้ได้ดำเนินการนำร่องไปประมาณ 63 แห่งแล้ว