ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

คลังเผยได้ข้อสรุปสูตรคำนวณบำเหน็จบำนาญ กบข.

updated: 25 มิ.ย. 2555 เวลา 13:58:42 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า จะเสนอเรื่องการแก้ไขสูตรการจำกัดเงินบำนาญของสมาชิก กบข.ให้สูงกว่า 70% เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมหน้า ซึ่งก่อนหน้านี้ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ได้ยืนยันว่าเรื่องการแก้ไขสูตรดังกล่าวจะต้องจัดทำให้เสร็จสิ้นและมีผลบังคับใช้ทันที

 

ทั้งนี้ ภาพรวมการลงทุนของ กบข.ในปี 2555 นี้ จะเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และได้รับผลกระทบจากวิกฤตหนี้ยุโรปน้อย เชน ตราสารทุนและตราสารหนี้ในเอเชีย รวมทั้งเพิ่มสัดส่วนการลงทุนทางเลือก ทั้งสินค้าโภคภัณฑ์ และอสังหาริมทรัพย์โลก เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และยังช่วยรองรับความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุนจากปัญหาหนี้ยุโรป ตลอดจนเป็นการรองรับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นในไทยที่คาดว่าจะเห็นในช่วงปลายปีนี้ด้วย

 

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าในปีนี้ กบข.จะรักษาระดับผลตอบแทนให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยพื้นฐานของประเทศที่คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว 5.5% แม้ว่าไทยจะได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้ในยุโรป แต่เป็นไปในระดับที่ต่ำ เนื่องจากไทยส่งออกสินค้าไปยุโรปโดยตรงคิดเป็นสัดส่วนแค่ 10% ประกอบกับประเทศไทยมีอัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีต่ำ ทำให้มีเงินลงทุนในการพัฒนาประเทศสูง ตลอดจนมีอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งแกร่ง

 

สำหรับปี 2554 ที่ผ่านมา กบข.มีทรัพย์สินสุทธิ 523,055 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากปี 2553 และสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่สมาชิกได้ 16,296 ล้านบาท ขณะที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 15,065 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทน 2.31% ทั้งนี้ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่จัดตั้งกองทุน กบข.สร้างผลตอบแทนเฉลี่ยสำหรับสมาชิก 6.96% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ