ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

รฟท.เดินหน้ารถไฟฟ้าสีแดงช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช

updated: 07 ส.ค. 2555 เวลา 19:28:27 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)  และบริษัทที่ปรึกษาจัดสัมมนาเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ส่วนต่อขยายช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช  ซึ่งการจัดงานได้รับความสนใจจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนากว่า  150  คน

ทั้งนี้  การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชแนวทางแก้ไขปัญหาจราจรโดยรอบโรงพยาบาลศิริราชและฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสัญจรในพื้นที่ใกล้เคียงและเดินทางมาโรงพยาบาลศิริราชก็จะได้รับความสะดวก  โดยโครงการรถไฟฟ้าช่วงตลิ่งชัน-ศิริราชนี้ ประกอบด้วย  3  สถานี  คือ  สถานีตลาดน้ำตลิ่งชัน  สถานีจรัญสนิทวงศ์  และสถานีธนบุรี-ศิริราช  รวมระยะทาง  6.5  กิโลเมตร  เป็นโครงการรถไฟยกระดับและตามแผนในการดำเนินการก่อสร้าง  คาดว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ  2  ปี  หลังจากการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่  1  แล้วจะเปิดรับฟังเพิ่มเติมครั้งที่  2  ในเดือนตุลาคม  2555  โดยประมาณการว่าปี  2562  จะมีผู้ใช้บริการทั้งสิ้นวันละ  24,220  คนต่อวัน

นายฮิม  ศิริธันยาภรณ์  รองวิศวกรใหญ่ด้านพัฒนาฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง  รฟท. กล่าวว่า สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช  จะใช้งบประมาณลงทุนประมาณ  5,000  ล้านบาท  หลังจากนี้เมื่อมีการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่  1 และ 2  เสร็จก็จะเข้าสู่กระบวนการขออนุมัติโครงการจาก รฟท. ไปยังรัฐบาล  และหลังผ่านความเห็นชอบเชื่อว่าจะสามารถก่อสร้างได้ต้นปี  2556 และเสร็จปี  2558

ที่มา MCOT