ประชาชาติธุรกิจ
ประชาชาติไลฟ์

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เฉลิมฉลอง 2 หมื่นวัน "ราชินี"

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 11 ส.ค. 2555 เวลา 18:10:41 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์คำสรรเสริญพระบารมีอันเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหานิทรรศการภายในอาคารนิทรรศน์รัตน โกสินทร์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้จัดร้อยนิทรรศน์ ยลรัตนโกสินทร์ ชุด "พระมิ่งพระแม่ฟ้า มหาราชินี" ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผ่านพระฉายาลักษณ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ นับตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงพระราชกรณียกิจของพระบรมราชินีนาถ

นำ เสนอพระราชกรณียกิจด้านศิลปะและหัตถกรรมไทยให้ผู้ชมได้ศึกษาและซาบซึ้งถึง พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเป็น

ผู้ก่อกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ มอบกำไรแก่แผ่นดินในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎรอย่างต่อเนื่อง

ปิด ท้ายด้วยภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติตลอดระยะเวลา 60 ปี ที่เสด็จฯเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วแผ่นดินไทย เพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรและสร้างความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนต่อไป สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงงานตลอดต่อเนื่องยาวนานกว่าสองหมื่นวัน โดยไม่ทรงรู้สึกท้อใจ เพียงเพื่อที่จะให้ราษฎรมีความสุข

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ในร้อยนิทร รศน์ ยลรัตนโกสินทร์ ชุด "พระมิ่งพระแม่ฟ้า มหาราชินี" เปิดให้เข้าชม 7 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน ฟรีตลอดงาน ซึ่งในวันเปิดนิทรรศการมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานอย่างคับคั่ง

ต่อ เนื่องกันที่พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง ได้เตรียมงานเฉลิมพระเกียรติ โดยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ขัด รีด ร่ำ การดูแลผ้าแบบชาววัง" เพื่อเผยแพร่เรื่องราวการดูแลรักษาผ้าอย่างชาววัง ตั้งแต่ขั้นตอนการซักจนถึงขั้นตอนการอบร่ำด้วยเครื่องหอมนานาชนิด พร้อมสาธิตขั้นตอนการนุ่งโจง นุ่งจีบ ห่มสไบ และการบรรยายจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทุกสัปดาห์

"ปิยวรา ทีขะระ" หัวหน้าคณะทำงานพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ กำลังทำหน้าที่ภัณฑรักษ์อธิบายในแต่ละส่วนของห้องการจัดแสดงผ้าไทยให้กับ ดีไซเนอร์ผู้เข้าแข่งขันรายการ "ทอฟ้าผ้าไทย" ระหว่างเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ร่วมกับ

"เจนิสตาร์ รักษ์สิริโสภา" ผู้จัดรายการแฟชั่นเรียลิตี้ ทอฟ้าผ้าไทย (รายการแฟชั่นเรียลิตี้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถครบ 80 พรรษา) บอกว่า อยากให้ดีไซเนอร์ได้เข้ามาศึกษาดูงานผ้าในพิพิธภัณฑ์ผ้าฯที่รวบรวมองค์ความ รู้ทั้งหมดมาจัดแสดงให้ชม และอยากให้นักออกแบบรุ่นใหม่หันมาสนใจและให้ความสำคัญกับผ้าไทย ซึ่งไม่ใช่แค่การเดินชมนิทรรศการ แต่อยากให้ลงไปดูของจริงว่าผลงานจากชาวบ้านมีคุณค่าและสวยงามขนาดไหน เช่นเดียวกับที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรเห็น

สำหรับ นิทรรศการ "ขัด รีด ร่ำ การดูแลผ้าแบบชาววัง" หัวหน้าคณะทำงานพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ อธิบายว่า งานนี้จะเปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม ถึง 30 กันยายนนี้ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รู้เทคนิควิธีการดูแลผ้าแบบชาววัง ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องการอนุรักษ์มาก ไม่เฉพาะผ้าไทยเท่านั้น แต่ยังทรงหาวิธีจัดเก็บข้าวของในอดีตไว้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเงิน เครื่องทองกระเบื้อง และเก้าอี้

ผู้เข้า ชมสามารถร่วมทำกิจกรรมกับพิพิธภัณฑ์ผ้าฯได้ เช่น เรียนรู้การนุ่งห่มแบบชาววัง การอบร่ำด้วยดอกไม้ การขัด การม้วนเก็บผ้าลงหีบ และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ยังมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง "ขัด รีด ร่ำ การดูแลผ้าแบบชาววัง" จัดแสดงที่ห้างสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 25-30 กันยายน