ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กนอ.เล็งผุดนิคมภาคตะวันออก 3 แห่ง

updated: 06 ก.ย. 2555 เวลา 13:10:59 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การขยายตัวด้านการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกมีทิศทาง ที่ดี ซึ่งขณะนี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) อยู่ระหว่างพิจารณาขยายพื้นที่การลงทุนแห่งใหม่ สร้างอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ โดยมีนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่จำนวน 3 แห่ง ที่รอนำเสนอเข้าคณะกรรมการกนอ. พิจารณา เพื่อลงทุนในภาคตะวันออก

ทั้งนี้ นิคมที่ภาคเอกชนยื่นขอตั้งใหม่ ได้แก่ 1.นิคมอุตสาหกรรมซี.พี. ของบริษัทซี.พี.แลนด์ พื้นที่ 3,115 ไร่ ทำเป็นนิคมสินค้าเกษตรแปรรูป ตั้งอยู่ที่ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 2.นิคมเหมราช (โครงการ 2) พื้นที่ 637 ไร่ ของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน ตั้งอยู่ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และ 3.นิคมชัยโย อินดัสเตรียลเอสเตท ของบริษัท ชัยโย อินดัสเตรียลเอสเตท พื้นที่ 1,907 ไร่ ตั้งอยู่ที่ อ.หนองใหญ่ และอ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ขณะเดียวกันยังมีนิคมที่ขอขยายพื้นที่ ได้แก่ นิคมปิ่นทอง (เฟส 3) พื้นที่ 56 ไร่ ที่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง และนิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ส่วนขยาย) พื้นที่ 62 ไร่ ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกนอ.แล้ว ส่วนนิคมปิ่นทอง (เฟส 4 และเฟส 5) อยู่ระหว่างการยื่นเรื่องขอขยายพื้นที่

นอกจากนี้ ยังมีนิคมพลาสติก ที่กนอ. ศึกษาร่วมกับสถาบันพลาสติก เพื่อสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมพลาสติกตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ โดยในระยองเป็นแหล่งผลิตเม็ดพลาสติกที่เป็นต้นน้ำก็จะได้เชื่อมกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งอาจตั้งนิคมอุตสาหกรรมพลาสติกที่ระยองเพื่อให้ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ และจะจัดตั้งได้ภายใน 1-2 ปี

สำหรับการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกช่วงครึ่งปีแรกปี 2555 มีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 1.09 แสนล้านบาท โดยระยองมีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 อยู่ที่ 5.9 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 54.35% ของมูลค่าการลงทุน รองลงมาเป็นชลบุรี มีการลงทุนรวม 2.52 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 22.97% โดยอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้น อาทิ การผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

 

 

 

ที่มา : นสพ.ข่าวสด