ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ท่าอากาศยานดอนเมือง..เตรียมพร้อมการให้บริการเต็มรูปแบบ

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 25 ก.ย. 2555 เวลา 17:30:06 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เตรียมพร้อมทั้งด้านกายภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ รวมถึงการจัดพื้นที่กิจกรรมเชิงพาณิชย์ในอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 เพื่อเตรียมรองรับการให้บริการ ทดม.เต็มรูปแบบในวันที่ 1 ตุลาคม 2555

 

ว่าที่เรืออากาศโทอนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ทอท.ได้ดำเนินการปรับปรุง ทดม.ให้มีความพร้อมในทุกด้านซึ่งมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากโดยจะสามารถรองรับการให้บริการเต็มรูปแบบได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 นอกจากนั้นยังได้มีการประสานงานกับหน่วยราชการ สายการบิน ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์อย่างใก้ลชิดเพื่อให้เตรียมการในส่วนที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งเมื่อวันที่ 21 กันยายน


ที่ผ่านมาได้มีการทดสอบระบบของท่าอากาศยานที่เกี่ยวข้องกับกระบรวนการผู้โดยสารขาเข้าและขาออกระหว่างประเทศในลักษณะบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงาน  สำหรับสายการบินแอร์ เอเชีย นั้น จากการประสานงานร่วมกันทราบว่าในวันที่ 30 ก.ย. 55 ทุกเที่ยวบินยังให้บริการขึ้นลงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอยู่ และหลังจากเครื่องบินแต่ละลำให้บริการเรียบร้อยแล้ว จะทยอยบินมาที่ท่าอากาศยานดอนเมืองในคืนวันที่ 30 ก.ย.55 และพร้อมให้บริการในวันที่
1 ต.ค.55 ณ ทดม.

 

ว่าที่เรืออากาศโทอนิรุทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการเตรียมกิจกรรมเชิงพาณิชย์สำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ ซึ่งบริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด และบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป เป็นผู้ดำเนินการนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการตกแต่งร้านค้า โดย ทอท.ได้ให้แนวคิดว่าร้านค้าจะต้องสอดคล้องกับเส้นทางของผู้โดยสาร (Passenger Flow) รวมถึงจะต้องสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละช่วงกระบวนการของผู้โดยสาร (Passenger Needs) และจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อมาตรฐานด้านความปลอดภัย

 

สำหรับการให้บริการขนส่งระหว่าง ทดม.และ ทสภ. ปัจจุบันมีรถบริการรับ-ส่งผู้โดยสาร (Shuttle Bus) ให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น. โดยให้บริการเฉพาะผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารเท่านั้นและไม่คิดค่าบริการ รวมทั้งมีรถประจำทาง ขสมก. และรถตู้ประจำทางสาย 555 ให้บริการ โดยจัดจุดจอดรถประจำทางไว้บริเวณชั้น 1 ด้านทิศเหนือ อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ทดม. นอกจากนั้น ยังมีรถลีมูซีน รถเช่า และรถแท็กซี่สาธารณะจำนวนกว่า 2,200 คัน โดยจอดรวมกันอยู่ที่หน้าอาคารคลังสินค้า 2 และ ทดม.ได้กำหนดให้มาจอดบริการผู้โดยสารหน้าอาคารชานชาลาขาเข้า ชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ทดม.คราวละ 30 คัน ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายค่าบริการเพิ่ม(surcharge) ให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่จำนวน 50.- บาท ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก

 

ว่าที่เรืออากาศโทอนิรุทธิ์ กล่าวในตอนท้ายว่า ระหว่างวันที่ 28 ก.ย.- 15 ต.ค.55 ทอท.จะจัดตั้งศูนย์สั่งการและประสานงานการให้บริการเต็มรูปแบบ โดยจะมีพนักงานของ ทดม.และ ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำศูนย์ด้วยเช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่สายการบินเป็นต้น เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการของ ทดม.ได้ทันที