ประชาชาติธุรกิจ
หุ้น-การเงิน

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

“อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” เดินหน้าจุดประกายเยาวชนสู่อาชีพมัคคุเทศก์

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 13 พ.ย. 2555 เวลา 15:05:15 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำความสำเร็จอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้แนวคิด “ปันความรู้สู่เด็กไทย” เดินหน้าสานต่อโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปีที่ 7” ต่อยอดความรู้คู่เยาวชนไทย ล่าสุด จับมือ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ โดย อลิอันซ์ อยุธยา รุ่นที่ 1 เพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงความรู้ด้านประวัติศาสตร์ไทย สามารถผลักดันให้เยาวชน ได้แสดงศักยภาพ เป็นยุวมัคคุเทศก์ฝึกงานทำหน้าที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร หวังจุดประกายให้เยาวชนก้าวสู่เส้นทางสายอาชีพมัคคุเทศก์ในอนาคต

 

นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า โครงการ ”อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 และก้าวสู่ปีที่ 7 ในปีนี้ โดยได้ร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เน้นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์เป็นหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เด็กได้มีประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน พร้อมศึกษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย

 

ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน 6 ปีที่ผ่านมา โครงการได้รับการตอบรับอย่างดีมาก มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นกว่า 30,000 คน ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ และความสำเร็จดังกล่าวได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้บริษัทฯ เดินหน้าต่อยอดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ให้เยาวชน โดยได้ร่วมกับสำนักการการศึกษากรุงเทพมหานคร และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดโครงการ “อบรมยุวมัคคุเทศก์ โดย อลิอันซ์ อยุธยา" เพื่อให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เคยเข้าร่วมโครงการฯได้พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และสามารถประกอบเป็นอาชีพได้

 

สำหรับโครงการ “อบรมเยาวชนมัคคุเทศก์ โดย อลิอันซ์ อยุธยา” จัดขึ้นในช่วงเสาร์–อาทิตย์ ของภาคเรียน โดยเริ่มครั้งแรกในปี 2554 ด้วยการอบรมหลักสูตร 80 ชั่วโมง ในภาควิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีของชาติไทย และภาควิชาท่องเที่ยว พร้อมการเรียนรู้นอกสถานที่ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงเทพมหานคร อาทิ พระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดประจำรัชกาลราชวงศ์จักรี พระที่นั่งวิมานเมฆ พิพิธภัณฑสถานพระนคร ฯลฯ ซึ่งขณะนี้ถือเป็นรุ่นแรกที่ได้ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ในช่วงฝึกงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งจะได้รับการติวเข้มจากอาสาสมัครของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นครูฝึกอย่างเข้มข้นและใกล้ชิด ทั้งนี้โดยต้องใช้เวลาในการฝึก 5 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 2555 เพื่อพัฒนาทักษะ และเพิ่มความรู้ความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จึงถือเป็นการจบหลักสูตร เพื่อรับประกาศนียบัตรในการทำงานได้จริงตามสถานที่ต่าง ๆ ตามมาตรฐานของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

นางสาวพัชรา เปิดเผยอีกว่า ปัจจุบันมีเยาวชนเข้ารับการอบรมและสอบผ่านแล้วในรุ่นแรกจำนวน 43 คน โดยเยาวชนกลุ่มแรกที่ผ่านการวัดผลและมีใบประกาศนียบัตร ยุวมัคคุเทศก์จะได้รับโอกาสให้ฝึกงานเป็นผู้ช่วยมัคคุเทศก์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อีกทั้งได้รับเกียรติให้นำเยาวชนรุ่นน้องในโครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร ควบคู่กันไป

 

“อลิอันซ์ อยุธยาไม่เพียงมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศในทุกด้าน แต่เรายังคงเดินหน้าทุ่มเทสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมเช่นนี้ไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน ภายใต้แนวคิด “ปันความรู้สู่เด็กไทย” เพราะเราเชื่อมั่นและมุ่งหวังที่จะเห็นสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยมีเรา อลิอันซ์ อยุธยา อยู่เคียงข้างคนไทยทุกจังหวะชีวิต” นางสาวพัชรากล่าวทิ้งท้าย