ประชาชาติธุรกิจ
การเมือง

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สถ.สั่งชะลอจ่ายโบนัส อปท. ชง "กฤษฎีกาฯ" ตีความก่อน หากผิด-ให้ "มท." สั่งเยียวยา

updated: 05 ธ.ค. 2555 เวลา 12:45:02 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

วันที่ 4 ธันวาคม นายเชื้อ ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบ และท้วงติงการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น หรือโบนัสขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) เป็นครั้งที่ 2 ในปีงบประมาณ 2555 ล่าสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มีหนังสือด่วนที่สุดลงนามโดยปลัดกระทรวงสั่งการไปยัง อปท.ทั่วประเทศ ขอให้ชะลอการเบิกจ่ายแล้ว เนื่องจากที่ผ่านมา สตง.มีความเห็นขัดแย้งกับกระทรวงมหาดไทย และหลังจากนี้จะต้องส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการใช้ระเบียบและกฎหมาย ขณะที่ อปท.ทั่วประเทศร้อยละ 90 เบิกจ่ายเงินโบนัสไปแล้ว

"หากคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยว่า ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ สตง.อ้างว่าไม่มีระเบียบรองรับกระทรวงมหาดไทยต้องดำเนินการเยียวยาโดยออกระเบียบรองรับการจ่ายโบนัสย้อนหลังตั้งแต่ ปี 2547 เช่นเดียวกับกรณีสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ถูก สตง.ทักท้วงการจ่ายเงินบำรุงที่ไม่มีระเบียบรองรับเช่นกัน" นายเชื้อกล่าว

แหล่งข่าวจากคณะกรรมาธิการการ (กมธ.) ปกครองท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า หลังจากนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รองประธานคณะกรรมการ (กมธ.) เสนอให้ กมธ.ชุดใหญ่ มีมติยกปัญหาการจ่ายโบนัสมาพิจารณาเป็นวาระเร่งด่วน และเสนอให้นายปวีณ แซ่จึง ประธาน กมธ.ตั้งอนุกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงและที่มาของการจ่ายเงินโบนัสตั้งแต่ปี 2547 นั้น ล่าสุดยังไม่บรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุม

นายประเสริฐ วชิระเขื่อนขันธ์ ประธานอนุกรรมาธิการด้านกฎหมายและระเบียบ ส.ท.ท. กล่าวว่า หลังจาก สตง.ทักท้วงและเรียกเงินคืนกรณีเทศบาลนครภูเก็ตจัดสรรงบประมาณทอดกฐิน ล่าสุด มีการหารือไปที่ สถ. เพื่อตีความว่า อปท.สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวได้หรือไม่ และให้วิธีปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานกับเทศบาลทั่วประเทศ ขณะที่เทศบาลนครภูเก็ตชี้แจงว่าดำเนินการตามประเพณีปฏิบัติให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะการนำเด็กและเยาวชนมาร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ประเพณีท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 2550 พ.ร.บ.เทศบาล 2496 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และ พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 2542 ในการส่งเสริมจารีตประเพณีในอำนาจหน้าที่ของ อปท. แต่ สตง.ระบุว่าการดำเนินการทอดกฐินเป็นเพียงพิธีกรรมทางศาสนาที่เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล ไม่เป็นการจัดงานประเพณีที่สืบทอดกันมา

 

 

 

 

ที่มา : นสพ.มติชนรายวัน