ประชาชาติธุรกิจ
ประชาชาติไลฟ์-Culture

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โลกแตก 2012 !!! จริงหรือหลอก? และ 6 ข้อ แผ่นดินไหว ที่คนชอบตื่นตูม

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 20 ธ.ค. 2555 เวลา 10:29:46 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เรื่อง พนิดา สงวนเสรีวานิชเรื่องลือ ข่าวลวง เม้าท์กันให้แซ่ด เรื่องโลกจะแตก!!!


พูดกันหนาหูซะขนาดนี้ มีหรือนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์จะอยู่เฉย งานนี้ ที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเวทีเสวนา วิชาการเรื่อง "โลกแตก 2012 !!! ในเชิงวิชาการ...จริงหรือหลอก?" แลกเปลี่ยนความรู้กัน จัดขึ้นโดยเชิญนักวิชาการจากหลายหน่วยงานเพื่อให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและสื่อมวลชนหนึ่งในนักวิชาการบนเวทีเสวนา ดร.ไพบูลย์ นวลนิล ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อธิบายถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวบนเวทีว่า มีคนเปิดประเด็นว่าพายุสุริยะทำให้เกิดแผ่นดินไหว และแผ่นดินไหวทำให้เกิดโลกแตก จริงๆ แล้ว แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่มีฤดูกาล เกิดขึ้นทุกวันและเกิดวันละหลายๆ ครั้ง ฉะนั้นถ้าผมเป็นคนที่ไม่มีความรู้ และบอกว่าขณะนี้กำลังเกิดแผ่นดินไหว ผมทายถูกถามว่าพายุสุริยะทำให้เกิดแผ่นดินไหวหรือไม่ ถูกต้อง แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ และไม่ถือว่าเป็นการทำนายการเกิดแผ่นดินไหวที่ถูกต้อง เพราะการบอกว่าจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในปี 2012 แต่ไม่ได้บอกว่าจะเกิดขึ้นที่ไหน ถือว่าทำนายไม่ถูก เพราะแผ่นดินไหวที่ถือว่าเป็นแผ่นดินไหวใหญ่ต้องมีขนาด 7 เป็นต้นไป ปีหนึ่งเกิดขึ้น 15-18 ครั้ง ส่วนแผ่นดินไหวขนาดค่อนข้างรุนแรง คือขนาด 4-6 เกิดขึ้นทุกวันๆ ละ 15-20 ครั้ง และแผ่นดินไหวขนาด 2 เกิดขึ้นนาทีละ 2 ครั้ง

ดร.ไพบูลย์ บอกอีกว่า แผ่นดินไหวนั้นเป็นเรื่องของมายาคติ ที่เข้าใจกันผิดบ่อยๆ กล่าวคือ...

1.หลังปี ค.ศ.2000 แผ่นดินไหวใหญ่เพิ่มขึ้นผิดปกติ?

แผ่นดินไหวแม้จะเริ่มมีการบันทึกตั้งแต่ 2000 ปีก่อน ค.ศ. แต่เครื่องมือที่ใช้วัดแผ่นดินไหวนั้นก่อนปี ค.ศ.1964 จะตรวจวัดได้ก็ต่อเมื่อเป็นแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 9.6 แต่ปัจจุบันแผ่นดินไหวขนาดเพียง 2 (ขนาดเล็กมาก) ก็สามารถตรวจวัดได้ และมีการรายงานเพิ่มขึ้นจากทั่วโลก ขณะเดียวกันการที่เราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลกได้ง่ายขึ้น และประชาชนให้ความสนใจมากขึ้น ทำให้เรารู้สึกว่าเกิดแผ่นดินไหวบ่อยขึ้น

2.แผ่นดินไหวทำนายได้ เช่น บอกว่าแผ่นดินไหวใหญ่จะเกิดปีหน้า แล้วเกิดขึ้นจริง?


คำจำกัดความของ "การทำนายแผ่นดินไหวได้" ต้องทำนายได้ครบ 3 องค์ประกอบ คือ เกิดที่ไหน เกิดเมื่อใด และเกิดขนาดเท่าใด หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งถือว่าทำนายไม่ถูก ซึ่งการที่มีความพยายามของนักวิชาการในการทำนายการเกิดแผ่นดินไหวนั้นก็เพื่อลดการสูญเสียเมื่อเกิดแผ่นดินไหวฉะนั้นการทำนายแผ่นดินไหวโดยไม่ครบองค์ประกอบทั้งสามจึงถือว่า"ไม่เป็นประโยชน์"

3.พฤติกรรมของสัตว์บางชนิด เช่น สุนัข แมว รู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดแผ่นดินไหว?

ไม่เป็นความจริง เพราะสุนัขและแมวรับรู้ด้วยการดมกลิ่น แผ่นดินไหวไม่มีกลิ่นจึงไม่สามารถรับรู้ได้ แต่บางครั้งที่ได้ยินสุนัขเห่าก่อนเกิดแผ่นดินไหว นั่นเป็นเพราะสุนัขอาจจะรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของคลื่นพื้นผิวหลังการเกิดแผ่นดินไหว

4.หากเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆ บ่อยๆ จะดี เพราะจะทำให้แผ่นดินไหวใหญ่ไม่เกิด?

ไม่เป็นความจริง เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นหมายความว่าแผ่นดินไหวขนาด 3 ซึ่งเกิดขึ้นปีละ 30-40 ครั้งนั้นต้องใช้เวลาสะสมถึง 32,700 ครั้งจึงจะเท่ากับขนาด 6 นั่นหมายความว่าจะต้องรอเป็นพันปีจึงจะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6 สักครั้งหนึ่ง ซึ่งในความเป็นจริง ตามหลักการแล้วการเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กๆ อาจจะเกิดจากแขนงของรอยเลื่อนที่มีการขยับตัว

5.แผ่นดินไหวเกิดเป็นฤดูกาล เช่น หน้าร้อน พื้นดินแห้ง?


แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติที่ไม่มีฤดูกาล เกิดตลอดเวลา ทุกนาที

6.หากเกิดแผ่นดินไหวในทะเลแล้วจะเกิดสึนามิ?

การจะเกิดสึนามิได้ต้อง1.เป็นแผ่นดินไหวที่มีขนาด7เป็นต้นไป 2.จะต้องมีจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวลึกไม่เกิน 50 กิโลเมตร 3. กลไกการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกต้องเกิดในแนวดิ่ง 

และเมื่อรู้ข้อมูลแล้ว หากวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น สิ่งที่ต้องมีไว้กับตัวเพียงอย่างเดียวก็คือ "สติ" นั่นเอง