ประชาชาติธุรกิจ
หุ้น-การเงิน

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สรรพากรโกอินเตอร์ ให้ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษาอังกฤษได้

updated: 15 ม.ค. 2556 เวลา 09:48:21 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิดการสัมมนา “Guide to Personal Income Tax Return” ให้แก่ผู้เสียภาษีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และคำอธิบายวิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91) ฉบับภาษาอังกฤษ   ของปีภาษี 2555 ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2556 ณ ห้องพระอุเทน 1 อาคารกรมสรรพากร ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

 

ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กรมสรรพากรได้จัดทำแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำอธิบายแนะนำวิธีการกรอกแบบเป็นภาษาอังกฤษเช่นกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในเมืองไทย ได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถยื่นแบบพร้อมชำระภาษีได้อย่างถูกต้อง การสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบริการที่กรมสรรพากรตั้งใจมอบให้แก่ผู้เสียภาษีและประชาชนซึ่งเป็นลูกค้าคนสำคัญ และเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในอาเซียนอีกด้วย”