ประชาชาติธุรกิจ
เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ร.พ.กรุงเทพพัทยาทุ่มรับเออีซี

updated: 23 ม.ค. 2556 เวลา 13:14:31 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

น.พ.พิชิต กังวลกิจ รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 3 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จ.ชลบุรี เปิดเผยผลประกอบการปี 2555 มีรายได้ 3.2 พันล้านบาท เติบโตกว่าปีก่อน 14% ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนอันดับ 4 ของประเทศที่ทำรายได้สูงสุด คาดว่าปี 2556 จะมีรายได้ 3.6 พันล้านบาท และแผน 3 ปี (2556-2559) จะมีรายได้รวมไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท เนื่องจากจำนวน

ผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มขึ้น หลังเปิดเออีซี คาดว่าจะมีคนไข้จากประเทศอาเซียนเข้ามารักษามากขึ้น ส่วนปีนี้มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการรักษา โดยมีแผนจัดซื้อเทคโนโลยีการแพทย์ งบฯ 20 ล้านบาท เช่น เครื่องไตเทียมออนไลน์ ในส่วนของศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง จะเพิ่มความโดดเด่นทางการรักษาให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะศูนย์หัวใจ ศูนย์โรคกระดูกและข้อ และศูนย์ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับความจำ รวมทั้งศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ซึ่งมีคนไข้ต่างชาติเข้ามารับการรักษาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ