ประชาชาติธุรกิจ
หุ้น-การเงิน

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สรรพากรเชื่อมข้อมูลค่าน้ำ-ไฟ วางระบบปิดช่องเลี่ยงภาษี เพิ่มรายได้ชดเชยวูบแสนล.

updated: 28 ม.ค. 2556 เวลา 17:22:17 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

สรรพากร ปรับโครงสร้างใหญ่ รับมือรายได้หายแสนล้าน เร่งเชื่อมโยงข้อมูลกรมที่ดิน ดูประวัติจ่ายค่าน้ำ-ไฟ ปิดช่องแจ้งภาษีต่ำเกินจริง เร่งวางระบบรายงานภาษีซื้อขาย ออกบัตรภาษีเหมือนเกาหลี หวังดึงรายได้เข้าระบบหลายแสนล้าน

นางจิตรมณี สุวรรณพูล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี กรมสรรพากร เปิดเผยว่า ปีนี้กรมสรรพากรปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ ทั้งในแง่การดำเนินงานและการเตรียมรับมือรายได้ที่จะหายไปประมาณ 1 แสนล้านบาท จากการปรับลดภาษีนิติบุคคลที่จะเหลือ 20% ในปีนี้ และการปรับแบบการแยกยื่นสามี-ภรรยาของภาษีของเงินได้บุคคล รวมไปถึงการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามนโยบายและมาตรการของรัฐบาลในการสนับ สนุนให้เกิดการใช้จ่าย ขณะที่รายได้ที่ต้องจัดเก็บปีนี้สูงถึง 1.77 ล้านล้านบาท สูงกว่างบประมาณปีก่อน 7.9%

แนวทางการบริหารงานปีนี้จะ เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและขยายฐาน ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของภาครัฐและการเชื่อมโยงข้อมูลการ เสียภาษีของภาคเอกชน เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยกรมได้ของบ 2 พันล้านมาใช้พัฒนาระบบให้ผู้ประกอบการรายงานภาษีซื้อและภาษีขายทั้งระบบฐาน ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา ซึ่งต่อไปจะสามารถสอบยันตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางได้ ทำให้การหลบเลี่ยงแจ้งรายได้น้อยกว่าความเป็นจริงจะหมดไปและทำให้กรมจัดเก็บ ภาษีเข้าได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น อาจจะได้ภาษีคืนมาถึง 3-5 แสนล้านบาท

"การ วางระบบดังกล่าวน่าจะเห็นผลชัดเจนในปีงบประมาณ 2557 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ รวมถึงกำลังศึกษาวางระบบข้อมูลการทำธุรกรรมด้วยเงินสดเพื่อขยายฐานภาษี โดยนำรูปแบบมาจากเกาหลีที่จะออกบัตรภาษีให้บุคคลธรรมดา เพื่อให้การซื้อสินค้าและบริการด้วยเงินสดทุกครั้งมีการบันทึกรายการไว้ที่ เครื่อง ซึ่งห้างร้านและสถานบริการต่างต้องติดสติ๊กเกอร์เข้าร่วมกับกรม ทำให้ต่อไปจะช่วยติดตามรายได้ที่แท้จริงของร้านค้าได้" นางจิตรมณีกล่าว

นาง จิตรมณีกล่าวว่า หากจะดำเนินการต้องมีการติดตั้งระบบและแก้ไขกฎหมายเป็นการบังคับแต่จะมีการ จูงใจผู้ใช้บัตรภาษีดังกล่าว โดยหากมีการใช้บัตรพอถึงปลายปีก็จะได้ลดหย่อนภาษี ส่วนเอกชนที่เข้าร่วมก็จะได้คืนภาษีเร็วขึ้นและกรมจะไม่ไปตรวจภาษีให้ วุ่นวาย คาดว่าส่วนนี้น่าจะเริ่มได้ในปี 2557 เช่นเดียวกัน ซึ่งส่วนนี้จะทำให้มีรายได้เข้ามาอีกจำนวนหนึ่งอย่างเกาหลีลงทุนวางระบบไป 1,600 ล้านบาท ได้ภาษีคืนมา 2 หมื่นกว่าล้านบาท และกรมยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมที่ดินเพื่อตรวจสอบรายได้จากการซื้อขาย ที่ดินว่ามีการยื่นภาษีครบถ้วนหรือไม่ด้วย รวมถึงขอข้อมูลจากไฟฟ้า ประปามาเทียบเคียงรายได้ที่ยื่นเข้ามาด้วย

อย่างไรก็ตาม จากการเพิ่มประสิทธิภาพและลดการรั่วไหลของภาษีน่าจะทำให้ปีนี้กรมยังสามารถ จัดเก็บรายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้สูงขึ้นปีละ 15-16% แม้เศรษฐกิจชะลอตัว พร้อมทั้งยืนยันว่าการปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลในระดับ 20% มีความเหมาะสมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ไม่จำเป็นต้องลดให้เหลือ 15% เท่ากับสิงคโปร์