ประชาชาติธุรกิจ
มอเตอร์ริ่ง

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

รู้หรือยัง เพิ่มระยะเวลาอบรมใบขับขี่

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 29 ม.ค. 2556 เวลา 12:07:24 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาคุณภาพผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ด้วยการเพิ่มชั่วโมงการอบรมความรู้ด้านกฎจราจร และการขับรถที่ปลอดภัย รวมทั้งจิตสำนึกในการขับขี่จากเดิม 2 ชั่วโมง เป็น 4 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ขับรถได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการขอรับใบอนุญาตขับรถเพิ่มขึ้น

กรมการขนส่งทางบกจึงได้เปิดให้ประชาชนนัดหมายวัน-เวลาการขอทดสอบล่วงหน้าได้ด้วยตัวเองและทางโทรศัพท์ โดยสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 เปิดรับคำขอได้ไม่เกิน 150 คน/วัน นัดหมายล่วงหน้าทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2415-7337 ต่อ 204-5 สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 เปิดรับคำขอได้ไม่เกิน 85 คน/วัน ติดต่อ 0-2433-4773 สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 เปิดรับคำขอได้ไม่เกิน 100 คน/วัน ติดต่อ 0-2333-0035 สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 เปิดรับคำขอได้ไม่เกิน 100 คน/วัน ติดต่อ 0-2543-5512 สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 เปิดรับคำขอได้ไม่เกิน 170 คน/วัน ติดต่อ 0-2271-8888 ต่อ 4201-4

สำหรับส่วนภูมิภาค สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดจะเปิดรับคำขอตามความเหมาะสม สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือที่ call center 1584 และกรมการขนส่งทางบกได้ขยายช่องทางให้สามารถเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎี (4 ชั่วโมง) กับโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่จัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ได้แก่ โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนสอนขับรถเขตตันหยง สาขาสิงหนคร จ.สงขลา

โดยสามารถนำใบรับรองผ่านการอบรมภาคทฤษฎี (4 ชั่วโมง) เพื่อใช้เป็นหลักฐานการขอเข้ารับการทดสอบข้อเขียน E-exam และทดสอบขับรถกับกรมการขนส่งทางบกได้อีกทางหนึ่งด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มมาตรฐานโรงเรียนสอนขับรถ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8888 ต่อ 6611