ประชาชาติธุรกิจ
ซีเอสอาร์ - เอชอาร์

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

2 มุมมองกูรูระดับโลก ความเชื่อมโยงในความสำเร็จ

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 14 ก.พ. 2556 เวลา 14:46:10 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

การบริหารธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ ผู้บริหารยุคใหม่รวมถึงคนในองค์กรจำเป็นต้องมีเคล็ดลับในการบริหารงาน เพื่อให้ธุรกิจขององค์กรประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หากองค์กรใดไร้เคล็ดลับในการบริหารงาน ย่อมส่งผลให้องค์กรนั้นไม่สามารถประสบผลสำเร็จในการบริหารงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

"เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย" จึงได้จับมือกับ "มายด์ มาสเตอร์" จัดสัมมนาใหญ่ภายใต้ชื่องาน "Secret to Success" โดยมี 2 กูรูระดับโลก "ไบรอัน โคลเบิร์ต" และ "โอเวน ฟิตซ์แพทริก" ที่ได้มาไขเคล็ดลับสู่ความสำเร็จทั้งต่อตนเองและธุรกิจ ด้วยหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างนวัตกรรมล่าสุดในจิตวิทยาเชิงประยุกต์, พลังของภาษาศาสตร์แห่งสมอง, ประสาทวิทยา, จิตวิทยาแบบไซเบอร์เนติกส์, พุทธศาสนา, การมีสติ และจิตวิทยาเชิงบวกเบื้องต้น "โอเวน ฟิตซ์แพทริก" เผยกลยุทธ์ความสำเร็จอย่างง่าย ๆ ว่า คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน คือคนที่มีมุมมองและมีความคิดที่แตกต่างจากผู้อื่น นอกจากนี้ คนที่ประสบความสำเร็จต้องเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่ โดยสามารถมองถึงแผนการในอนาคตได้ สิ่งสำคัญจะต้องเป็นผู้ที่มีความสุข"

นอกจากนั้น "โอเวน ฟิตซ์แพทริก" และ "ไบรอัน โคลเบิร์ต" ยังอธิบายถึงเคล็ดลับสู่ความสำเร็จจะต้องประกอบด้วยหลักการสำเร็จ, ความเชื่อ, การควบคุมอารมณ์, คุณค่าสิ่งที่ผลักดัน, การสร้างแรงบันดาลใจ, เป้าหมาย และความสุข

ยิ่งเฉพาะต่อเรื่องหลักการสำเร็จที่ "โอเวน ฟิตซ์แพทริก" บอกว่า มนุษย์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้สมองในการเรียนรู้ และเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ เนื่องจากสมองของมนุษย์ทุกคนมีการเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องหาความเชื่อมโยงต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จ โดยการเชื่อมโยงสามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ

หนึ่ง แผนที่ไม่ใช่พื้นที่สามารถเปลี่ยนโลกได้ หากมีแผนที่ในการดำเนินชีวิตที่ดีสามารถส่งผลให้ประสบความสำเร็จได้ ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับวิธีการมองโลกของเราด้วย ดังนั้น แผนที่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

สอง การสื่อสารที่สามารถโต้ตอบได้ เพราะการสื่อสารจากบุคคลรอบตัวไม่ว่าจะดีหรือร้าย เราสามารถโต้ตอบการสื่อสารนั้นได้ แต่การโต้ตอบไม่ใช่การเถียง ดังนั้น เราต้องเอาชนะตัวเราเพื่อก่อให้เกิดความสุข

สาม ไม่ใช่ความล้มเหลวมีแต่การตอบกลับ ทุกครั้งที่ชีวิตเจอความล้มเหลว ขอเพียงมองให้เป็นเรื่องที่ดี และให้กำลังใจตนเอง เพียงเท่านี้เราย่อมมีความสุขในชีวิตได้

สี่ ไม่ใช่พฤติกรรมของเราเอง เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทุกพฤติกรรมของเราหากเป็นข้อเสียมาก เราสามารถแปรเปลี่ยนเป็นข้อดีเพื่อสร้างความสำเร็จให้ชีวิตได้

ห้า เป้าประสงค์ เจตนาที่อยู่เบื้องหลัง ทุกข้อที่กล่าวมาถือเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จเร็วขึ้น ดังนั้น เมื่อเราประสบผลสำเร็จมักมีความเครียดตามมาเสมอ เสมือนเส้นกราฟที่มีขึ้น-ลง เพราะทุกสิ่งในชีวิต เมื่อเครียดจึงจำเป็นต้องมีผ่อนบ้าง เพราะทุกความสำเร็จมักจะมีสิ่งที่ตามมาอยู่เบื้องหลังเสมอ

"เราต้องรู้จักนำเคล็ดลับความสำเร็จต่าง ๆ มาเชื่อมโยงเข้าไว้ด้วยกัน และสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเราประสบผลสำเร็จได้คือความท้าทาย คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคือผู้ที่คิดว่าความท้าทายในชีวิตคือโอกาสและแรงผลักดันที่จะทำให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ ฉะนั้น หากเจอแรงกดดันในชีวิตเราต้องแปรเปลี่ยนเป็นความท้าทาย เพราะในที่สุดเราจะสามารถประสบความสำเร็จได้"

ขณะที่ "ไบรอัน โคลเบิร์ต" มองเรื่อง "ความเชื่อ" โดยบอกว่าชีวิตคนเราจะประสบผลสำเร็จได้ต้องมีความเชื่อ โดยความเชื่อต้องเริ่มปรับจากตัวเรา เพราะคนเราทุกคนมีความเชื่อในทางลบทั้งต่อตนเองและคนอื่นเสมอ

"ดังนั้น หากเราสามารถปรับความเชื่อจากตัวเราได้ ไม่เพียงจะส่งผลให้เราสามารถเปิดใจรับผู้อื่น ยังทำให้ต้องปรับความเชื่อเดิมจากรู้ทุกอย่างเป็นไม่รู้บ้าง เพราะหากเรารู้ทุกอย่างย่อมส่งผลให้เราไม่รู้ในสิ่งนั้น เสมือนเป็นการขังตัวเองทางอ้อม"

"การที่จะประสบผลสำเร็จ ส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อ เพราะทุกครั้งที่มีความเชื่อจะทำให้เราสามารถสร้างความท้าทายต่าง ๆ ได้ ซึ่งเป็นหนึ่งเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ"

ส่วนเคล็ดลับสุดท้ายที่กูรูทั้ง 2 เผยให้ฟัง คือ "การควบคุมอารมณ์" เพราะชีวิตคนเรามีหลากหลายอารมณ์, ทั้งดีใจ, โกรธ, เศร้า แต่อารมณ์ที่มักสร้างผลกระทบให้คนรอบข้างคืออารมณ์โกรธ สามารถสังเกตง่าย ๆ หากมีใครมาทำอะไรที่เราไม่พอใจ สิ่งที่เราจะตอบกลับทันทีคืออารมณ์โกรธ ดังนั้น เราต้องมีการตอบกลับให้บุคคลนั้นในทางที่ดี ไม่ควรโกธร

"คนมากมายที่อยู่รอบตัวเรา เราต้องมอบสิ่งดี ๆ ให้คนเหล่านั้น การมอบอารมณ์โกรธ หรืออารมณ์ไม่พอใจแก่กันย่อมไม่ใช่หนทางแก้ปัญหา บางทีอาจทำให้เสียลูกน้องหรือคนรอบข้างไปอย่างไม่รู้ตัวเลยก็ว่าได้"

ส่วน "ความสำเร็จ" คือเป้าหมายสำคัญที่คนยุคปัจจุบันต้องการจะไปให้ถึง แต่กว่าจะก้าวไปถึงจุดนั้น บางทีอาจต้องใช้เวลา บางคนอาจช้าบ้าง เร็วบ้าง ดังนั้น ความสำเร็จจึงไม่มีสูตรตายตัว ขึ้นอยู่กับการบริหารเฉพาะตัวของคนคนนั้น แต่ทุกความสำเร็จมักจะมี "ความสุข" มาช่วยเติมเต็มกิจกรรมที่ทำเสมอ

ฉะนั้น หากต้องการประสบความสำเร็จ ต้องอย่าลืมแบ่งปันความสุขให้กับตัวเองและคนรอบข้างบ้าง ถึงจะทำให้ความสำเร็จนั้นแพร่กระจายไปในหลาย ๆ ที่โดยเฉพาะกับองค์กรของตัวเอง !