ประชาชาติธุรกิจ
ประชาชาติไลฟ์-Culture

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ที่แท้พระพุทธรูปปางกอดสาว เรียก "ยับยุม" ของพุทธนิกายตันตระยาน

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 28 ก.พ. 2556 เวลา 17:30:51 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์กรณีข่าวเรื่องพระพุทธรูปปางหนึ่ง ที่มีหญิงสาวโอบกอดคอและใช้ขากอดรัดบั้นเอวของพระพุทธรูปจนมีการแชร์ว่อนโซเชียล มีเดีย พร้อมทั้งข้อความรุมสาปแช่งจากผู้ที่เรียกตนเองว่าเป็นชาวพุทธนั้น

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ได้ตรวจสอบพบว่าแท้จริงแล้ว รูปปั้นพระพุทธรูปปางนี้ เป็นพระพุทธรูปปางหนึ่งของนิกายตันตระยาน ซึ่งแพร่หลายเป็นอย่างมากที่ อินเดีย ภูฏาน เนปาล และ ทิเบต เรียกว่า ยับยุม (Yab-Yum) โดยทิเบต ใช้แทน พ่อ แม่ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กันทั่วไปในพุทธศิลป์ ของ อินเดีย ภูฏาน เนปาล และทิเบต เป็นตัวแทนระหว่างปัญญา (เพศชาย) และความเมตตา (เพศหญิง) ที่ต้องมีควบคู่กัน เพื่อให้บรรลุธรรมที่แท้ 

อีกนัยหนึ่งเป็นแนวคิดเรื่องหนทางสู่นิพพาน โดยการเสพกิเลสทุกชนิดจนเกิดความเบื่อหน่าย แล้วคลายกิเลส และหลุดพ้นในที่สุด 

สำหรับใครที่อยากได้รูป หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถหาที่กูเกิ้ล ด้วยคำว่า Yab-Yum ได้