ประชาชาติธุรกิจ
ประชาชาติไลฟ์-Health

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ชี้โลหิตจางอื้อเหตุคนบริจาคไม่ได้ เร่งหาเลือดมาตรฐาน

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 26 มี.ค. 2556 เวลา 11:10:04 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

พ.อ.นพ.ดำรง เชี่ยวศิลป์ ที่ปรึกษาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริจาคโลหิตพบว่า ในจำนวนผู้บริจาคโลหิตกว่าครึ่งบริจาคโลหิตเพียงปีละ 1 ครั้ง โดยสาเหตุสำคัญที่บริจาคไม่ได้ คือ โลหิตจาง ซึ่งพบประมาณร้อยละ 7-10 ของผู้บริจาคทั้งหมด หรือประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่บริจาคไม่ได้ โดยร้อยละ 80-90 เป็นผู้หญิง เนื่องจากเสียโลหิตประจำเดือนมากกว่าปกติ นอกจากนี้ ร้อยละ 70-80 ของ ผู้บริจาคที่โลหิตจางเป็นพาหะโลหิตจางธาลัสซีเมีย ซึ่งคนไทยปกติพบเป็นพาหะ ร้อยละ 40-50

 

พ.อ.นพ.ดำรงกล่าวว่า Donor Care คือ การดูแลผู้บริจาคโลหิต ส่วน Care Donor ให้ความรัก ผูกพันและห่วงใย เกิดความประทับใจ และเพื่อให้เข้ากับมาตรฐาน GMP ภารกิจแรกของงาน Donor Care คือ การตรวจความสมบูรณ์ของเลือดในผู้ที่พบว่าโลหิตจาง และตรวจภาวะยีนแฝงธาลัสซีเมียเมื่อสงสัยรวมทั้งตรวจหาปริมาณธาตุเหล็กสะสมในผู้บริจาคที่พบโลหิตจางและผู้สูงอายุ ครอบคลุมผู้บริจาคทุกคนปีละครั้ง ซึ่งโลหิตจางเนื่องจากขาดธาตุเหล็กนอกจากทำให้บริจาคโลหิตไม่ได้แล้วยังทำให้เม็ดโลหิตแดงจับกับออกซิเจนได้น้อยลง และยังทำให้น้ำเหลืองมีสีเขียวไม่ได้มาตรฐาน เพราะมีสารเซรูโลพลาสมิน (Ceruloplasmin) เพิ่มขึ้น เป็นต้น

 

"นโยบายศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จะเน้นจัดหาผู้บริจาค การคัดเลือก การดูแล ให้เป็น ผู้บริจาคที่มีคุณภาพระยะยาว โดยคัดกรองสุขภาพและโรคในผู้บริจาค ศึกษาวิจัยและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร วางยุทธศาสตร์การหาโลหิตให้เพียงพอและปลอดภัย" พ.อ.นพ.ดำรงกล่าว