ประชาชาติธุรกิจ
หุ้น-การเงิน

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คลังเร่งชงครม.แก้กม.กบข. ตั้งงบรับมือสมาชิกแห่ออก

updated: 02 เม.ย 2556 เวลา 11:20:11 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้รายงานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรที่ผ่านมา เกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ตามความต้องการของสมาชิก กบข.ซึ่งเรียกร้องให้ปรับปรุงรายละเอียดกฎหมาย เพราะที่ผ่านมาผลประกอบการของกองทุน กบข.บางช่วงลดลง ทำให้สมาชิกไม่สบายใจ โดยที่ประชุมรับทราบและมีความเห็นสอดคล้องกับผลการศึกษา และแนวทางในการแก้ไขกฎหมาย ซึ่งเปิดให้สมาชิก กบข. ออกจากระบบ และกลับไปใช้บำนาญแบบเดิมได้ ทั้งนี้ คาดว่าจะเสนอที่ประชุม ครม.ได้ภายในเดือนเมษายนนี้

นายกิตติรัตน์กล่าวว่า ขณะนี้มีสมาชิก 1 ใน 4 ยังสนใจที่จะเป็นสมาชิกกับ กบข. ส่วน 3 ใน 4 เลือกที่จะออกจากการเป็นสมาชิก กบข. แต่ยืนยันว่า ไม่กระทบต่อภาระงบประมาณของภาครัฐ เพราะมีเงินประเดิมสำหรับชดเชยให้กับข้าราชการ และรัฐบาลยังจ่ายสมทบให้กับสมาชิกเช่นเดิม รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเข้ากองทุน กบข. ด้วย เพื่อรองรับข้าราชการที่จะเกษียณอายุเพิ่มในอนาคต

ด้านนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่า การพิจารณาพ.ร.บ.2 ล้านล้านบาท ทั้ง 3 วาระคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2556 หลังจากนั้นกระทรวงคมนาคม จะดึงโครงการที่มีความพร้อมเสนอให้กระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งในปีนี้ คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายงบลงทุนจาก พ.ร.บ.ดังกล่าว 3-4 หมื่นล้านบาท สำหรับใช้ในการจ้างที่ปรึกษาโครงการ และจะทยอยเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นในปี 2557 ประมาณ 1 แสนล้านบาท

 

 

 

 

 

ที่มา : นสพ.มติชน